Bottenstress i Östersjön 1999-2000

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Anette Jönsson - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning

Beräkningar av bottenfriktionshastighet på grund av vågor för fem olika partikelstorlekar. Vågdata har modellerats med HYPAS, en spektralvågsmodell (Günther, Rosenthal, 1995).

Se engelska katalogsidan för utförligare beskrivning: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0100

Skapare/primärforskare

Anette Jönsson - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Identifierare

SND-ID: ECDS 0100

Beskrivning

Beräkningar av bottenfriktionshastighet på grund av vågor för fem olika partikelstorlekar. Vågdata har modellerats med HYPAS, en spektralvågsmodell (Günther, Rosenthal, 1995).

Se engelska katalogsidan för utförligare beskrivning: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0100

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

1999 — 2000

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östersjön

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ladda ner metadata

Publikationer

Å Danielsson, A Jönsson & L Rahm (2007) Resuspension patterns in the Baltic Proper. Journal of Sea Research, 57, 257-269

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Bottenstress i Östersjön 1999-2000

Citering

Anette Jönsson. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). <em>Bottenstress i Östersjön 1999-2000</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/88g2-ng30">https://doi.org/10.5879/88g2-ng30</a>

Skapare/primärforskare

Anette Jönsson - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Övrigt

Publicerad: 2019-03-19