Bottenstress i Östersjön 1999-2000

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Anette Jönsson - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning:

Beräkningar av bottenfriktionshastighet på grund av vågor för fem olika partikelstorlekar. Vågdata har modellerats med HYPAS, en spektralvågsmodell (Günther, Rosenthal, 1995).

Se engelska katalogsidan för utförligare beskrivning: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0100

Ansvarig institution/enhet:

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Skapare/primärforskare:

Anette Jönsson - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0100

Beskrivning:

Beräkningar av bottenfriktionshastighet på grund av vågor för fem olika partikelstorlekar. Vågdata har modellerats med HYPAS, en spektralvågsmodell (Günther, Rosenthal, 1995).

Se engelska katalogsidan för utförligare beskrivning: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0100

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999 — 2000

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Östersjön

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Å Danielsson, A Jönsson & L Rahm (2007) Resuspension patterns in the Baltic Proper. Journal of Sea Research, 57, 257-269

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Bottenstress i Östersjön 1999-2000

Citeringsförslag:

Anette Jönsson. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). Bottenstress i Östersjön 1999-2000. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/88g2-ng30

Skapare/primärforskare:

Anette Jönsson - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Övrigt

Publicerad: 2019-03-19