Bottenstress i Östersjön 1999-2000

SND-ID: ECDS 0100

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Anette Jönsson - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning

Beräkningar av bottenfriktionshastighet på grund av vågor för fem olika partikelstorlekar. Vågdata har modellerats med HYPAS, en spektralvågsmodell (Günther, Rosenthal, 1995).

Se engelska katalogsidan för utförligare beskrivning: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0100

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1999 – 2000

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östersjön

Publikationer

Å Danielsson, A Jönsson & L Rahm (2007) Resuspension patterns in the Baltic Proper. Journal of Sea Research, 57, 257-269

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Bottenstress i Östersjön 1999-2000

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Anette Jönsson. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). Bottenstress i Östersjön 1999-2000. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/88g2-ng30

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Övrigt

Skapare/primärforskare

Anette Jönsson - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-03-19