Oslofjorden 20-23 juni 2011, CTD och spridningshastigheter

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Lars Arneborg - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Beskrivning

Vertikala profiler för stratifiering och spridningshastigheter av turbulent kinetisk energi längs transekt.
Data samlades in under perioden 20 juni till 23 juni 2011 ombord på fartyget R/V Trygve Braarud. Vindförhållandena var relativt lugna under datainsamlingen.

Mätningar/profileringarna genomfördes med ett turbulensinstrument, MSS90L. Totalt 15 transekter utfördes; 13 längs fjorden och 2 tvärs över fjorden. Totalt insamlades 368 profiler

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0113

Karta

Skapare/primärforskare

Lars Arneborg - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Identifierare

SND-ID: ECDS 0113

Beskrivning

Vertikala profiler för stratifiering och spridningshastigheter av turbulent kinetisk energi längs transekt.
Data samlades in under perioden 20 juni till 23 juni 2011 ombord på fartyget R/V Trygve Braarud. Vindförhållandena var relativt lugna under datainsamlingen.

Mätningar/profileringarna genomfördes med ett turbulensinstrument, MSS90L. Totalt 15 transekter utfördes; 13 längs fjorden och 2 tvärs över fjorden. Totalt insamlades 368 profiler

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0113

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-06-20 — 2011-06-23

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norge

Geografisk beskrivning: Oslofjorden

Data innefattar personuppgifter

Nej

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Publikationer

Staalstrøm, A., Arneborg, L., Liljebladh, B., & Broström, G. (2015). Observations of Turbulence Caused by a Combination of Tides and Mean Baroclinic Flow over a Fjord Sill. Journal of Physical Oceanography, 45(2), 355–368. https://doi.org/10.1175/jpo-d-13-0200.1
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Oslofjorden 20-23 juni 2011, CTD och spridningshastigheter

Citering

Lars Arneborg. Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper (2021). <em>Oslofjorden 20-23 juni 2011, CTD och spridningshastigheter</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/e0q6-c367">https://doi.org/10.5878/e0q6-c367</a>

Skapare/primärforskare

Lars Arneborg - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Beskrivning

Se beskrivning på engelska.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 2021-03-25