Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Lars Arneborg - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Beskrivning:

Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0116

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Skapare/primärforskare:

Lars Arneborg - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0116

Beskrivning:

Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0116

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-06-20 — 2011-06-23

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Oslofjorden

Kontakt för frågor om data:

Lars Ahrenberg

Ladda ner metadata:

Publicerad: 2019-10-08