Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden

SND-ID: ECDS 0116

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Lars Arneborg - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Beskrivning

Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0116
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-06-20 – 2011-06-23

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Oslofjorden

Publikationer
Publicerad: 2019-10-08