Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Lars Arneborg - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Beskrivning

Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0116

Karta

Skapare/primärforskare

Lars Arneborg - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Identifierare

SND-ID: ECDS 0116

Beskrivning

Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0116

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-06-20 — 2011-06-23

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Oslofjorden

Data innefattar personuppgifter

Nej

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Publicerad: 2019-10-08