Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden

Skapare/primärforskare:

Lars Arneborg - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Beskrivning:

Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0116

Karta:

Skapare/primärforskare:

Lars Arneborg - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0116

Beskrivning:

Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0116

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-06-20 — 2011-06-23

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Oslofjorden

Kontaktperson för frågor om data:

Lars Ahrenberg