CTD-data för salt och temperatur i Kattegat under 2005 och 2006

SND-ID: ECDS 0137

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Göran Björk - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Beskrivning

Under februari och mars, 2005 och 2006, genomfördes planktoniska äggundersökningar under toppen av lekperioden för Kattegattorsk. Den totala undersökningsperioden omfattade fem veckor med en fem dagar lång undersökning som genomfördes varannan vecka. Varje undersökning samlade in data från 50 stationer. Salt- och temperaturprofiler mättes med CTD (konduktivitet, temperatur och djupprofil, SBE 911plus).

Data har samlats in med hjälp av CTD (SBE 911plus) ombord på forskningsfartyget Skagerack vid Göteborgs universitet. Sensorerna på detta instrument kalibreras rutinmässigt och regelbundet vilket säkerställer en god datakvalitet.

För mer information om dataset se:
Pacariz, S., Björk, G., Jonsson, P., Börjesson, P., and Svedäng, H. A model study of the large-scale transport of fish eggs in the Kattegat in relation to egg density (2013). - ICES Journal of Marine Science, doi.10.1093/icesjms/fst144.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2005-02-14 – 2006-03-17

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kattegatt

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Pacariz, S., Björk, G., Jonsson, P., Börjesson, P., and Svedäng, H. A model study of the large-scale transport of fish eggs in the Kattegat in relation to egg density (2013). – ICES Journal of Marine Science, doi.10.1093/icesjms/fst144.
DOI: https://doi.org/10.1093/icesjms/fst144

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-10-16
Senast uppdaterad: 2019-12-18