Provfiske i Örserumsviken 2000-2009

SND-ID: ECDS 0141

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Beskrivning

Biologiska data från kustvatten som genereras i mottagarstyrningsprogram i Kalmar län i Sverige.
Databasen består av 13 tabeller. Uppgifterna genereras av provfiske utanför Mönsterås massakälla.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet

Ansvarig institution/enhet

Linnéuniversitetet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2009

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Örserumsviken

Publikationer
Dataset
Provfiske i Örserumsviken 2000-2009

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Stefan Tobiasson. Linnéuniversitetet (2019). Provfiske i Örserumsviken 2000-2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/9d0m-dd47

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-10-08