Provfiske i Örserumsviken 2000-2009

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Beskrivning

Biologiska data från kustvatten som genereras i mottagarstyrningsprogram i Kalmar län i Sverige.
Databasen består av 13 tabeller. Uppgifterna genereras av provfiske utanför Mönsterås massakälla.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Linnéuniversitetet

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Identifierare

SND-ID: ECDS 0141

Beskrivning

Biologiska data från kustvatten som genereras i mottagarstyrningsprogram i Kalmar län i Sverige.
Databasen består av 13 tabeller. Uppgifterna genereras av provfiske utanför Mönsterås massakälla.

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 — 2009

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Örserumsviken

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Provfiske i Örserumsviken 2000-2009

Citeringsförslag

Stefan Tobiasson. Linnéuniversitetet (2019). <em>Provfiske i Örserumsviken 2000-2009</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/9d0m-dd47">https://doi.org/10.5879/9d0m-dd47</a>

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Publicerad: 2019-10-08