Provfiske i Örserumsviken 2000-2009

SND-ID: ECDS 0141

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Beskrivning

Biologiska data från kustvatten som genereras i mottagarstyrningsprogram i Kalmar län i Sverige.
Databasen består av 13 tabeller. Uppgifterna genereras av provfiske utanför Mönsterås massakälla.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2009

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Örserumsviken

Publikationer
Dataset
Provfiske i Örserumsviken 2000-2009

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Stefan Tobiasson. Linnéuniversitetet (2019). Provfiske i Örserumsviken 2000-2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/9d0m-dd47

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-10-08