Provfiske i Örserumsviken 2000-2009

Skapare/primärforskare:

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Beskrivning:

Biologiska data från kustvatten som genereras i mottagarstyrningsprogram i Kalmar län i Sverige.
Databasen består av 13 tabeller. Uppgifterna genereras av provfiske utanför Mönsterås massakälla.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0141

Beskrivning:

Biologiska data från kustvatten som genereras i mottagarstyrningsprogram i Kalmar län i Sverige.
Databasen består av 13 tabeller. Uppgifterna genereras av provfiske utanför Mönsterås massakälla.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000 — 2009

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Örserumsviken

Kontaktperson för frågor om data:

Stefan Tobiasson

Licens:

Creative Commons License

Provfiske i Örserumsviken 2000-2009