Provfiske i Örserumsviken 2000-2009

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Beskrivning

Biologiska data från kustvatten som genereras i mottagarstyrningsprogram i Kalmar län i Sverige.
Databasen består av 13 tabeller. Uppgifterna genereras av provfiske utanför Mönsterås massakälla.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Identifierare

SND-ID: ECDS 0141

Beskrivning

Biologiska data från kustvatten som genereras i mottagarstyrningsprogram i Kalmar län i Sverige.
Databasen består av 13 tabeller. Uppgifterna genereras av provfiske utanför Mönsterås massakälla.

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 — 2009

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Örserumsviken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Provfiske i Örserumsviken 2000-2009

Citering

Stefan Tobiasson. Linnéuniversitetet (2019). <em>Provfiske i Örserumsviken 2000-2009</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/9d0m-dd47">https://doi.org/10.5879/9d0m-dd47</a>

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Publicerad: 2019-10-08