Provfiske i Örserumsviken 2000-2009

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Beskrivning:

Biologiska data från kustvatten som genereras i mottagarstyrningsprogram i Kalmar län i Sverige.
Databasen består av 13 tabeller. Uppgifterna genereras av provfiske utanför Mönsterås massakälla.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Linnéuniversitetet

Skapare/primärforskare:

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0141

Beskrivning:

Biologiska data från kustvatten som genereras i mottagarstyrningsprogram i Kalmar län i Sverige.
Databasen består av 13 tabeller. Uppgifterna genereras av provfiske utanför Mönsterås massakälla.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000 — 2009

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Örserumsviken

Kontakt för frågor om data:

Stefan Tobiasson

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Provfiske i Örserumsviken 2000-2009

Citeringsförslag:

Stefan Tobiasson. Linnéuniversitetet (2019). Provfiske i Örserumsviken 2000-2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/9d0m-dd47

Skapare/primärforskare:

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Publicerad: 2019-10-08