Phytobenthos och zoobenthos i Örserumsviken 2000-2009

SND-ID: ECDS 0144

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö

Beskrivning

Biologiska data från kostvatten som genereras i Västervik, Kalmar län, Sverige.
Databasen består av 15 tabeller. Uppgifterna genererades från biologisk provtagning i Örserumsviken och två referensområden.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biologi och miljö

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2009

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Örserumsviken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)
Biologisk systematik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Biologi och ekologi, Kust och hav, Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)

Publikationer
Dataset
Phytobenthos och zoobenthos i Örserumsviken 2000-2009

Version 1.0

Citering

Stefan Tobiasson. Linnéuniversitetet (2021). Phytobenthos och zoobenthos i Örserumsviken 2000-2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/x1pr-7n20

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Övrigt

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-01-12