Phytobenthos och zoobenthos i Örserumsviken 2000-2009

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö

Beskrivning

Biologiska data från kostvatten som genereras i Västervik, Kalmar län, Sverige.
Databasen består av 15 tabeller. Uppgifterna genererades från biologisk provtagning i Örserumsviken och två referensområden.

Ämnesområde

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)
Biologisk systematik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Biologi och ekologi, Kust och hav, Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)

Karta

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö

Identifierare

SND-ID: ECDS 0144

Beskrivning

Biologiska data från kostvatten som genereras i Västervik, Kalmar län, Sverige.
Databasen består av 15 tabeller. Uppgifterna genererades från biologisk provtagning i Örserumsviken och två referensområden.

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 — 2009

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Örserumsviken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)
Biologisk systematik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Biologi och ekologi, Kust och hav, Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Phytobenthos och zoobenthos i Örserumsviken 2000-2009

Citering

Stefan Tobiasson. Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö (2021). <em>Phytobenthos och zoobenthos i Örserumsviken 2000-2009</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/x1pr-7n20">https://doi.org/10.5878/x1pr-7n20</a>

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Övrigt

Publicerad: 2021-01-12