Phytobenthos i kustvatten i Blekinge och Kalmar län 1990-2012

SND-ID: ECDS 0145

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö

Beskrivning

Datamaterialet utgörs av insamlade kontrolldata efter beställning från Kalmar och Blekinge län. Data täcker främst vegetation på hårda substrat och dess tillhörande fauna, men även vegetation på sandiga substrat. Databasen består av 22 tabeller.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biologi och miljö

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1990 – 2012

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kalmar kommun, Blekinge

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård, Växter och djur, Naturlandskap (CESSDA Topic Classification)
Naturvetenskap, Miljövetenskap, Oceanografi, hydrologi och vattenresurser, Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Biologi och ekologi, Kust och hav (INSPIRE ämnesklassificering)

Publikationer
Dataset
Phytobenthos i kustvatten i Blekinge och Kalmar län 1990-2012

Version 1.0

Citering

Stefan Tobiasson. Linnéuniversitetet (2021). Phytobenthos i kustvatten i Blekinge och Kalmar län 1990-2012. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/dj5b-fe59

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Övrigt

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö

Publicerad: 2021-02-01