Phytobenthos i kustvatten i Blekinge och Kalmar län 1990-2012

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö

Beskrivning

Datamaterialet utgörs av insamlade kontrolldata efter beställning från Kalmar och Blekinge län. Data täcker främst vegetation på hårda substrat och dess tillhörande fauna, men även vegetation på sandiga substrat. Databasen består av 22 tabeller.

Ämnesområde

Miljö och naturvård, Växter och djur, Naturlandskap (CESSDA Topic Classification)
Naturvetenskap, Miljövetenskap, Oceanografi, hydrologi och vattenresurser, Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Biologi och ekologi, Kust och hav (INSPIRE ämnesklassificering)

Karta

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö

Identifierare

SND-ID: ECDS 0145

Beskrivning

Datamaterialet utgörs av insamlade kontrolldata efter beställning från Kalmar och Blekinge län. Data täcker främst vegetation på hårda substrat och dess tillhörande fauna, men även vegetation på sandiga substrat. Databasen består av 22 tabeller.

Tidsperiod(er) som undersökts

1990 — 2012

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kalmar kommun, Blekinge

Ämnesområde

Miljö och naturvård, Växter och djur, Naturlandskap (CESSDA Topic Classification)
Naturvetenskap, Miljövetenskap, Oceanografi, hydrologi och vattenresurser, Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Biologi och ekologi, Kust och hav (INSPIRE ämnesklassificering)

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Phytobenthos i kustvatten i Blekinge och Kalmar län 1990-2012

Citeringsförslag

Stefan Tobiasson. Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö (2021). <em>Phytobenthos i kustvatten i Blekinge och Kalmar län 1990-2012</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/dj5b-fe59">https://doi.org/10.5878/dj5b-fe59</a>

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Övrigt

Publicerad: 2021-02-01