Havströmmätningar med autonoma instrument.

SND-ID: ECDS 0146

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Barry Broman - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning

Resultat från havströmsmätare: Aanderaa, Geodyne och Sensordata som används på olika platser beroende på flera projekt inom oceanograhic delen vid SMH under 1968-1998.

OBS: Detta datasätt uppfyller inte SND: s nominella standarder för återanvändbarhet för data.

För mer information se den engelska sidan på: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0146
Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1968 – 1998

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Havströmmätningar med autonoma instrument.

Ladda ner data

Beskrivning

Data innehåller en stor mängd ostrukturerad information i olika filformat, som inbördes inte är möjlig att orientera sig i utan ingående ämneskännedom. Data tillhandahålls därför 'as is' för den som är intresserad.

Version 1

Citering

Barry Broman. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2021). Havströmmätningar med autonoma instrument. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/b838-gm06

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Barry Broman - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Publicerad: 2021-04-09