PCB i arktiskt ytvatten, 2001, 2005 och 2008

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Örjan Gustafsson - Stockholms universitet, The Biogeochemistry Unit

Beskrivning:

Data för vattenprover erhållna under tre expeditioner till Arktis Ocean 2001, 2005 och 2008.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, The Biogeochemistry Unit

Skapare/primärforskare:

Örjan Gustafsson - Stockholms universitet, The Biogeochemistry Unit

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0150

Beskrivning:

Data för vattenprover erhållna under tre expeditioner till Arktis Ocean 2001, 2005 och 2008.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001-01-14 — 2008-12-14

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Arktiska havet

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Carrizo, Daniel & Gustafsson, Örjan. (2011). Distribution and Inventories of Polychlorinated Biphenyls in the Polar Mixed Layer of Seven Pan-Arctic Shelf Seas and the Interior Basins. Environmental science & technology. 45. 10.1021/es103542f.
DOI: 10.1021/es103542f

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

PCB i arktiskt ytvatten, 2001, 2005 och 2008

Citeringsförslag:

Örjan Gustafsson. Stockholms universitet, The Biogeochemistry Unit (2019). PCB i arktiskt ytvatten, 2001, 2005 och 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/nazv-tf41

Skapare/primärforskare:

Örjan Gustafsson - Stockholms universitet, The Biogeochemistry Unit

Beskrivning:

Beskrivning av variabler som ingår i datasetet finns på engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0150

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2019-03-05