PCB i arktiskt ytvatten, 2001, 2005 och 2008

SND-ID: ECDS 0150

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Örjan Gustafsson - Stockholms universitet, The Biogeochemistry Unit

Beskrivning

Data för vattenprover erhållna under tre expeditioner till Arktis Ocean 2001, 2005 och 2008.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

The Biogeochemistry Unit

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-01-14 – 2008-12-14

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet

Publikationer

Carrizo, Daniel & Gustafsson, Örjan. (2011). Distribution and Inventories of Polychlorinated Biphenyls in the Polar Mixed Layer of Seven Pan-Arctic Shelf Seas and the Interior Basins. Environmental science & technology. 45. 10.1021/es103542f.
DOI: https://doi.org/10.1021/es103542f

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
PCB i arktiskt ytvatten, 2001, 2005 och 2008

Ladda ner data

Beskrivning

Beskrivning av variabler som ingår i datasetet finns på engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0150

Version 1.0

Citering

Örjan Gustafsson. Stockholms universitet (2019). PCB i arktiskt ytvatten, 2001, 2005 och 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/nazv-tf41

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Örjan Gustafsson - Stockholms universitet, The Biogeochemistry Unit

Publicerad: 2019-03-05