Isbädd topografi och istjocklek DEMS från Greenland Analogue Project (GAP)

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Katrin Lindbäck - Uppsala universitet

Rickard Pettersson - Uppsala universitet

Beskrivning

Vi presenterar digitala höjdmodeller (DEM) för istjocklek och isbäddtopografi av en markavslutande del av Grönlands istäcke baserade på markbaserade och luftburna radarundersökningar.

Mer information finns på studiens engelska sida: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0153

Information om data och metoder beskrivs i:

Lindbäck, K., Pettersson, R., Doyle, S. H., Helanow, C., Jansson, P., Kristensen, S. S., … Hubbard, A. L. (2014). High-resolution ice thickness and bed topography of a land-terminating section of the Greenland Ice Sheet. Earth System Science Data, 6(2), 331-338. doi:10.5194/essd-6-331-2014

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Katrin Lindbäck - Uppsala universitet

Rickard Pettersson - Uppsala universitet

Identifierare

SND-ID: ECDS 0153

Beskrivning

Vi presenterar digitala höjdmodeller (DEM) för istjocklek och isbäddtopografi av en markavslutande del av Grönlands istäcke baserade på markbaserade och luftburna radarundersökningar.

Mer information finns på studiens engelska sida: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0153

Information om data och metoder beskrivs i:

Lindbäck, K., Pettersson, R., Doyle, S. H., Helanow, C., Jansson, P., Kristensen, S. S., … Hubbard, A. L. (2014). High-resolution ice thickness and bed topography of a land-terminating section of the Greenland Ice Sheet. Earth System Science Data, 6(2), 331-338. doi:10.5194/essd-6-331-2014

Tidsperiod(er) som undersökts

2003-01-01 — 2012-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Grönland

Data innefattar personuppgifter

Nej

Kontakter för frågor om data

Ladda ner metadata

Publikationer

Lindbäck, K., Pettersson, R., Doyle, S. H., Helanow, C., Jansson, P., Kristensen, S. S., … Hubbard, A. L. (2014). High-resolution ice thickness and bed topography of a land-terminating section of the Greenland Ice Sheet. Earth System Science Data, 6(2), 331–338. doi:10.5194/essd-6-331-2014

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-10-16