Isbädd topografi och istjocklek DEMS från Greenland Analogue Project (GAP)

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Katrin Lindbäck - Uppsala universitet

Rickard Pettersson - Uppsala universitet

Beskrivning:

Vi presenterar digitala höjdmodeller (DEM) för istjocklek och isbäddtopografi av en markavslutande del av Grönlands istäcke baserade på markbaserade och luftburna radarundersökningar.

Mer information finns på studiens engelska sida: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0153

Information om data och metoder beskrivs i:

Lindbäck, K., Pettersson, R., Doyle, S. H., Helanow, C., Jansson, P., Kristensen, S. S., … Hubbard, A. L. (2014). High-resolution ice thickness and bed topography of a land-terminating section of the Greenland Ice Sheet. Earth System Science Data, 6(2), 331-338. doi:10.5194/essd-6-331-2014

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Katrin Lindbäck - Uppsala universitet

Rickard Pettersson - Uppsala universitet

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0153

Beskrivning:

Vi presenterar digitala höjdmodeller (DEM) för istjocklek och isbäddtopografi av en markavslutande del av Grönlands istäcke baserade på markbaserade och luftburna radarundersökningar.

Mer information finns på studiens engelska sida: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0153

Information om data och metoder beskrivs i:

Lindbäck, K., Pettersson, R., Doyle, S. H., Helanow, C., Jansson, P., Kristensen, S. S., … Hubbard, A. L. (2014). High-resolution ice thickness and bed topography of a land-terminating section of the Greenland Ice Sheet. Earth System Science Data, 6(2), 331-338. doi:10.5194/essd-6-331-2014

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003-01-01 — 2012-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Grönland

Contacts for questions about the data:

Katrin Lindbäck

Rickard Pettersson

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lindbäck, K., Pettersson, R., Doyle, S. H., Helanow, C., Jansson, P., Kristensen, S. S., … Hubbard, A. L. (2014). High-resolution ice thickness and bed topography of a land-terminating section of the Greenland Ice Sheet. Earth System Science Data, 6(2), 331–338. doi:10.5194/essd-6-331-2014

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-10-16