Avrenning och avrenningskemi från avrinningsområdena Risfallet och Gusseltjärn januari 2012 till juli 2013.

Skapare/primärforskare:

Lars Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Torbjörn Nilsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Beskrivning:

Dagliga strömnings- (l / s) och avrinningsvärden (mm / dag) och månatliga värden på avrenningskemi från två små avrinningsområden; Risfallet (0,45 km2) och Gusseltjärn (0,87 km2) som ligger i den sydöstra delen av centrala Sverige. Risfallet-området gödslas med kväve (Skog-CAN) i juli 2012 och Gusseltjärnområdet användes som kontrollområde.

Karta:

Skapare/primärforskare:

Lars Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Torbjörn Nilsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0154

Beskrivning:

Dagliga strömnings- (l / s) och avrinningsvärden (mm / dag) och månatliga värden på avrenningskemi från två små avrinningsområden; Risfallet (0,45 km2) och Gusseltjärn (0,87 km2) som ligger i den sydöstra delen av centrala Sverige. Risfallet-området gödslas med kväve (Skog-CAN) i juli 2012 och Gusseltjärnområdet användes som kontrollområde.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-01-01 — 2013-07-27

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Risfallet Gusseltjärn

Kontaktpersoner för frågor om data:

Torbjörn Nilsson

Lars Lundin