Avrinning och avrinningskemi från avrinningsområdena Risfallet och Gusseltjärn januari 2012 till juli 2013

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Lars Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Torbjörn Nilsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Beskrivning:

Dagliga strömnings- (l/s) och avrinningsvärden (mm/dag) och månatliga värden på avrinningskemi från två små avrinningsområden; Risfallet (0,45 km2) och Gusseltjärn (0,87 km2) som ligger i den sydöstra delen av centrala Sverige. Risfallet-området gödslas med kväve (Skog-CAN) i juli 2012 och Gusseltjärnområdet användes som kontrollområde.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Skapare/primärforskare:

Lars Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Torbjörn Nilsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0154

Beskrivning:

Dagliga strömnings- (l/s) och avrinningsvärden (mm/dag) och månatliga värden på avrinningskemi från två små avrinningsområden; Risfallet (0,45 km2) och Gusseltjärn (0,87 km2) som ligger i den sydöstra delen av centrala Sverige. Risfallet-området gödslas med kväve (Skog-CAN) i juli 2012 och Gusseltjärnområdet användes som kontrollområde.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-01-01 — 2013-07-27

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Risfallet Gusseltjärn

Contacts for questions about the data:

Lars Lundin

Torbjörn Nilsson

Ladda ner metadata:

Publicerad: 2019-10-16
Senast uppdaterad: 2019-11-26