Avrinning och avrinningskemi från avrinningsområdena Risfallet och Gusseltjärn januari 2012 till juli 2013

SND-ID: ECDS 0154

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Lars Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Torbjörn Nilsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Beskrivning

Dagliga strömnings- (l/s) och avrinningsvärden (mm/dag) och månatliga värden på avrinningskemi från två små avrinningsområden; Risfallet (0,45 km2) och Gusseltjärn (0,87 km2) som ligger i den sydöstra delen av centrala Sverige. Risfallet-området gödslas med kväve (Skog-CAN) i juli 2012 och Gusseltjärnområdet användes som kontrollområde.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för mark och miljö

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-01-01 – 2013-07-27

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Risfallet Gusseltjärn

Publikationer
Publicerad: 2019-10-16
Senast uppdaterad: 2019-11-26