Avrinning och avrinningskemi från avrinningsområdena Risfallet och Gusseltjärn januari 2012 till juli 2013

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Lars Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Torbjörn Nilsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Beskrivning

Dagliga strömnings- (l/s) och avrinningsvärden (mm/dag) och månatliga värden på avrinningskemi från två små avrinningsområden; Risfallet (0,45 km2) och Gusseltjärn (0,87 km2) som ligger i den sydöstra delen av centrala Sverige. Risfallet-området gödslas med kväve (Skog-CAN) i juli 2012 och Gusseltjärnområdet användes som kontrollområde.

Karta

Skapare/primärforskare

Lars Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Torbjörn Nilsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Identifierare

SND-ID: ECDS 0154

Beskrivning

Dagliga strömnings- (l/s) och avrinningsvärden (mm/dag) och månatliga värden på avrinningskemi från två små avrinningsområden; Risfallet (0,45 km2) och Gusseltjärn (0,87 km2) som ligger i den sydöstra delen av centrala Sverige. Risfallet-området gödslas med kväve (Skog-CAN) i juli 2012 och Gusseltjärnområdet användes som kontrollområde.

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-01-01 — 2013-07-27

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Risfallet Gusseltjärn

Kontakter för frågor om data

Ladda ner metadata

Publicerad: 2019-10-16
Senast uppdaterad: 2019-11-26