Koncentrationer av kvävedioxid och partiklar i luften, Sverige 2010

Skapare/primärforskare:

Hans Backström - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning:

Kväveoxid (NO2) och partiklar (PM-10) i luften i Sverige för 2010.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0156

Karta:

Ladda ner data:

Koncentrationer NO2 i Sverige 2010
Koncentration av PM10 i Sverige 2010

Skapare/primärforskare:

Hans Backström - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0156

Beskrivning:

Kväveoxid (NO2) och partiklar (PM-10) i luften i Sverige för 2010.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0156

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010 — 2010

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010 — 2010

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Version 1.0:

Ladda ner data:

Koncentrationer NO2 i Sverige 2010

Licens:

Creative Commons License

Dataset ECDS 0156-001

Koncentrationer av kvävdedioxid (NO2) i Sverige 2010

Citering:

Hans Backström. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). Koncentrationer av kvävdedioxid (NO2) i Sverige 2010. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/gkq0-x541

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Version 1.0:

Ladda ner data:

Koncentration av PM10 i Sverige 2010

Licens:

Creative Commons License

Dataset ECDS 0156-002

Partikelkoncentrationer (PM10) i Sverige 2010

Citering:

Hans Backström. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). Partikelkoncentrationer (PM10) i Sverige 2010. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/q80m-td40

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala