Koncentrationer av kvävedioxid och partiklar i luften, Sverige 2010

SND-ID: ECDS 0156

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Hans Backström - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning

Kväveoxid (NO2) och partiklar (PM-10) i luften i Sverige för 2010.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0156

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2010

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Peter de Smet, Frank de Leeuw, Jan Horálek, Pavel Kurfürst: A European compilation of national air quality maps based on modelling. ETC/ACM Technical Paper 2013/3, March 2013. http://acm.eionet.europa.eu/
Technical Paper 2013/3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Koncentrationer av kvävdedioxid (NO2) i Sverige 2010

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Hans Backström. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). Koncentrationer av kvävdedioxid (NO2) i Sverige 2010. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/gkq0-x541

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Hans Backström - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Nyckelord

nitrogen oxides

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010–2010

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 2
Partikelkoncentrationer (PM10) i Sverige 2010

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Hans Backström. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). Partikelkoncentrationer (PM10) i Sverige 2010. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/q80m-td40

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Hans Backström - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Nyckelord

particulates

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010–2010

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-03-05
Senast uppdaterad: 2019-12-17