Koncentrationer av kvävedioxid och partiklar i luften, Sverige 2010

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Hans Backström - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning:

Kväveoxid (NO2) och partiklar (PM-10) i luften i Sverige för 2010.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0156

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Skapare/primärforskare:

Hans Backström - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0156

Beskrivning:

Kväveoxid (NO2) och partiklar (PM-10) i luften i Sverige för 2010.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0156

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010 — 2010

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Peter de Smet, Frank de Leeuw, Jan Horálek, Pavel Kurfürst: A European compilation of national air quality maps based on modelling. ETC/ACM Technical Paper 2013/3, March 2013. http://acm.eionet.europa.eu/
Technical Paper 2013/3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Dataset 1

Koncentrationer av kvävdedioxid (NO2) i Sverige 2010

Citeringsförslag:

Hans Backström. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). Koncentrationer av kvävdedioxid (NO2) i Sverige 2010. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/gkq0-x541

Skapare/primärforskare:

Hans Backström - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010 — 2010

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Dataset 2

Partikelkoncentrationer (PM10) i Sverige 2010

Citeringsförslag:

Hans Backström. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2019). Partikelkoncentrationer (PM10) i Sverige 2010. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/q80m-td40

Skapare/primärforskare:

Hans Backström - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010 — 2010

Publicerad: 2019-03-05
Senast uppdaterad: 2019-12-17