Inventeringar av den bentiska faunan på svenska västkusten

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Kennet Lundin - Göteborgs Naturhistoriska museum

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Beskrivning

Data har sammanställts från historiska och mer nyligen genomförda inventeringar av den bentiska faunan på svenska västkusten. Datafilen innehåller data från fyra olika inventeringar:
- Jägerskiöldexpeditionen, 1921-1938, är den äldsta inventeringen och genomfördes av L.A. Jägerskiöld. Totalt 440 platser besöktes, vanligtvis mellan vår och höst. (Jägerskiöld 1971)
- Pandalinainventeringen på den svenska västkusten, mellan åren 2005-2010.
- Inventering av Morups Bank på den svenska västkusten, 2005.
- Inventering av Lilla Middelgrund och Fladen på den svenska västkusten, 2005.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Kennet Lundin - Göteborgs Naturhistoriska museum

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Identifierare

SND-ID: ECDS 0158

ECDS-id: 01d148f8-f87c-47e3-adfc-c10619f6e9a1

ECDS-id: 899a7344-be36-4756-9d59-3440c2a2758c

Beskrivning

Data har sammanställts från historiska och mer nyligen genomförda inventeringar av den bentiska faunan på svenska västkusten. Datafilen innehåller data från fyra olika inventeringar:
- Jägerskiöldexpeditionen, 1921-1938, är den äldsta inventeringen och genomfördes av L.A. Jägerskiöld. Totalt 440 platser besöktes, vanligtvis mellan vår och höst. (Jägerskiöld 1971)
- Pandalinainventeringen på den svenska västkusten, mellan åren 2005-2010.
- Inventering av Morups Bank på den svenska västkusten, 2005.
- Inventering av Lilla Middelgrund och Fladen på den svenska västkusten, 2005.

Tidsperiod(er) som undersökts

1920-06-13 — 2010-09-08

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sveriges västkust

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ladda ner metadata

Publikationer

Obst M, Vicario S, Lundin K, Berggren M, Karlsson A, Haines R, Williams A, Goble C, Mathew C, Güntsch A (2017) Marine long-term biodiversity assessment suggests loss of rare species in the Skagerrak and Kattegat region. Marine Biodiversity. DOI:10.1007/s12526-017-0749-5

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Inventeringar av den bentiska faunan på svenska västkusten

Citering

Kennet Lundin, Matthias Obst. Göteborgs universitet (2018). <em>Inventeringar av den bentiska faunan på svenska västkusten</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/7hqa-vq93">https://doi.org/10.5879/7hqa-vq93</a>

Skapare/primärforskare

Kennet Lundin - Göteborgs Naturhistoriska museum

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Beskrivning

Jägerskiöldsinventeringen, 1921-1938
Ursprungsman: Jägerskiöld, L.A. 1971. En undersökning av den marina bentoniska makrofaunan längs den svenska västkusten 1921-1938
Acta reg. soc. scient. litt. goth. Zoologica 6
Antal poster: 33661
Innehåll: artnamn, samlingslokaler, habitatbeskrivningar, datum, samlare, djup, provtagningsmetod, fältnoteringar
Format: tabellformat
Provfraktion: alla multicellulära organismer > 1 mm insamlades
Tillgång till insamlat material: alla prov lagras på Göteborgs Na

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1920-06-13 — 2010-09-08

Publicerad: 2018-09-07
Senast uppdaterad: 2019-01-29