Inventeringar av den bentiska faunan på svenska västkusten

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Kennet Lundin - Göteborgs Naturhistoriska museum

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Beskrivning

Data har sammanställts från historiska och mer nyligen genomförda inventeringar av den bentiska faunan på svenska västkusten. Datafilen innehåller data från fyra olika inventeringar:
- Jägerskiöldexpeditionen, 1921-1938, är den äldsta inventeringen och genomfördes av L.A. Jägerskiöld. Totalt 440 platser besöktes, vanligtvis mellan vår och höst. (Jägerskiöld 1971)
- Pandalinainventeringen på den svenska västkusten, mellan åren 2005-2010.
- Inventering av Morups Bank på den svenska västkusten, 2005.
- Inventering av Lilla Middelgrund och Fladen på den svenska västkusten, 2005.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet

Skapare/primärforskare

Kennet Lundin - Göteborgs Naturhistoriska museum

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Identifierare

SND-ID: ECDS 0158

ECDS-id: 01d148f8-f87c-47e3-adfc-c10619f6e9a1

ECDS-id: 899a7344-be36-4756-9d59-3440c2a2758c

Beskrivning

Data har sammanställts från historiska och mer nyligen genomförda inventeringar av den bentiska faunan på svenska västkusten. Datafilen innehåller data från fyra olika inventeringar:
- Jägerskiöldexpeditionen, 1921-1938, är den äldsta inventeringen och genomfördes av L.A. Jägerskiöld. Totalt 440 platser besöktes, vanligtvis mellan vår och höst. (Jägerskiöld 1971)
- Pandalinainventeringen på den svenska västkusten, mellan åren 2005-2010.
- Inventering av Morups Bank på den svenska västkusten, 2005.
- Inventering av Lilla Middelgrund och Fladen på den svenska västkusten, 2005.

Tidsperiod(er) som undersökts

1920-06-13 — 2010-09-08

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sveriges västkust

Ladda ner metadata

Publikationer

Obst M, Vicario S, Lundin K, Berggren M, Karlsson A, Haines R, Williams A, Goble C, Mathew C, Güntsch A (2017) Marine long-term biodiversity assessment suggests loss of rare species in the Skagerrak and Kattegat region. Marine Biodiversity. DOI:10.1007/s12526-017-0749-5

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner data

Licens

Creative Commons License

Inventeringar av den bentiska faunan på svenska västkusten

Citeringsförslag

Kennet Lundin, Matthias Obst. Göteborgs universitet (2018). <em>Inventeringar av den bentiska faunan på svenska västkusten</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/7hqa-vq93">https://doi.org/10.5879/7hqa-vq93</a>

Skapare/primärforskare

Kennet Lundin - Göteborgs Naturhistoriska museum

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Beskrivning

Jägerskiöldsinventeringen, 1921-1938
Ursprungsman: Jägerskiöld, L.A. 1971. En undersökning av den marina bentoniska makrofaunan längs den svenska västkusten 1921-1938
Acta reg. soc. scient. litt. goth. Zoologica 6
Antal poster: 33661
Innehåll: artnamn, samlingslokaler, habitatbeskrivningar, datum, samlare, djup, provtagningsmetod, fältnoteringar
Format: tabellformat
Provfraktion: alla multicellulära organismer > 1 mm insamlades
Tillgång till insamlat material: alla prov lagras på Göteborgs Na

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1920-06-13 — 2010-09-08

Publicerad: 2018-09-07
Senast uppdaterad: 2019-01-29