Automatiska väderstationsdata från Vestfonna Ice Cap

SND-ID: ECDS 0159

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Ulf Jonsell - Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

Under IPY4-Kinnvika installerades en automatisk väderstation (AWS) på Vestfonna Ice Caps västsida på Svalbard av en forskargrupp från institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. I posten ingår data från perioden 1 maj 2007 - 30 april 2009 om lufttemperatur, relativ fuktighet, 4-komponentsstrålning, vindhastighet, vindriktning och lutningsvinkeln (tilt) för strålningsinstrumentets arm. Data har samlats in i entimmarsintervall (2 timmarsintervall för perioden augusti 2007-april 2008, på grund av begränsad lagringskapacitet) med avläsningar varje minut. Mindre luckor finns i posten. Temperaturmätare har inte ventilerats.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-04-22 – 2009-05-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Svalbard

Lägsta geografiska enhet

Land

Publikationer
Dataset
Automatiska väderstationsdata från Vestfonna Ice Cap

Beskrivning

Under IPY4-Kinnvika installerades en automatisk väderstation (AWS) på Vestfonna Ice Caps västsida på Svalbard av en forskargrupp från institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. I posten ingår data från perioden 1 maj 2007 - 30 april 2009 om lufttemperatur, relativ fuktighet, 4-komponentsstrålning, vindhastighet, vindriktning och lutningsvinkeln (tilt) för strålningsinstrumentets arm. Data har samlats in i entimmarsintervall (2 timmarsintervall för perioden augusti 2007-april 2008, på

... Visa mer..

Version 1.0

2017-05-12
https://doi.org/10.5879/ggjr-7k44

Metadata tillagda

Citering

Ulf Jonsell. Uppsala universitet (2017). Automatiska väderstationsdata från Vestfonna Ice Cap. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ggjr-7k44

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ulf Jonsell - Polarforskningssekretariatet

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-05-01 – 2009-04-30

Insamlingsmetod

Fysiska mätningar

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2017-08-30
Senast uppdaterad: 2020-02-13