Automatiska väderstationsdata från Vestfonna Ice Cap

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Ulf Jonsell - Polarforskningssekretariatet

Beskrivning:

Under IPY4-Kinnvika installerades en automatisk väderstation (AWS) på Vestfonna Ice Caps västsida på Svalbard av en forskargrupp från institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. I posten ingår data från perioden 1 maj 2007 - 30 april 2009 om lufttemperatur, relativ fuktighet, 4-komponentsstrålning, vindhastighet, vindriktning och lutningsvinkeln (tilt) för strålningsinstrumentets arm. Data har samlats in i entimmarsintervall (2 timmarsintervall för perioden augusti 2007-april 2008, på grund av begränsad lagringskapacitet) med avläsningar varje minut. Mindre luckor finns i posten. Temperaturmätare har inte ventilerats.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Ulf Jonsell - Polarforskningssekretariatet

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0159

Beskrivning:

Under IPY4-Kinnvika installerades en automatisk väderstation (AWS) på Vestfonna Ice Caps västsida på Svalbard av en forskargrupp från institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. I posten ingår data från perioden 1 maj 2007 - 30 april 2009 om lufttemperatur, relativ fuktighet, 4-komponentsstrålning, vindhastighet, vindriktning och lutningsvinkeln (tilt) för strålningsinstrumentets arm. Data har samlats in i entimmarsintervall (2 timmarsintervall för perioden augusti 2007-april 2008, på grund av begränsad lagringskapacitet) med avläsningar varje minut. Mindre luckor finns i posten. Temperaturmätare har inte ventilerats.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-04-22 — 2009-05-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Svalbard

Lägsta geografiska enhet:

Land

Tidsdimension:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2017-05-12 doi:10.5879/ggjr-7k44

Metadata tillagda

Licens:

Creative Commons License

Automatiska väderstationsdata från Vestfonna Ice Cap

Citeringsförslag:

Ulf Jonsell. Uppsala universitet (2017). Automatiska väderstationsdata från Vestfonna Ice Cap. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ggjr-7k44

Skapare/primärforskare:

Ulf Jonsell - Polarforskningssekretariatet

Beskrivning:

Under IPY4-Kinnvika installerades en automatisk väderstation (AWS) på Vestfonna Ice Caps västsida på Svalbard av en forskargrupp från institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. I posten ingår data från perioden 1 maj 2007 - 30 april 2009 om lufttemperatur, relativ fuktighet, 4-komponentsstrålning, vindhastighet, vindriktning och lutningsvinkeln (tilt) för strålningsinstrumentets arm. Data har samlats in i entimmarsintervall (2 timmarsintervall för perioden augusti 2007-april 2008, på

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Fysiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-05-01 — 2009-04-30

Publicerad: 2017-08-30
Senast uppdaterad: 2020-02-13