Modellerade kväve och svavelnedfall över Europa 1980-2011

SND-ID: ECDS 0161

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Cecilia Bennet - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut orcid

Beskrivning

Den eulerianska transport- och kemimodellen MATCH (Robertson et al. 1999) har använts för att uppskatta avsättning över Europa från 1980 till 2011. Data omfattar meteorologi från ERA-Interim (Dee et al. 2011) och utsläpp från EMEP (The European Monitor and Evaluation Programme, http://www.ceip.at/webdeb-emission-database). En MATCH-modell sattes upp med 22 vertikala lager och med en maximal höjd på 6 km. Tjockleken på det lägsta lagret är 20 m. Resultatet från modellerat nitratnedfall över Sverige har publicerats i IVL-rapporten “Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011” (Hansen et al. 2013). Data utgörs av modellerat rutnät för åren 1980-2011, för dagliga atmosfäriska medelkoncentrationer i det nedersta modellagret, och torr- samt våtdeposition av: ammoniumnitrat (NH4NO3), andra nitrater, ammoniumsulfat ((NH4)2SO4), andra sulfater, NO, NO2, SO2 och ozon (O3). FIlerna innehåller också longitud/latitud för varje ruta i rutnäten.

Här tillhandahålls data för året 1980. Hela datasetet kan återfås genom att kontakta ansvarig forskare.

Referenser:

Dee, D. P., Uppala, S. M., Simmons, A. J.,

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-01 – 2011-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Publikationer

Hansen, K., Pihl Karlsson, G., Ferm, M., Karlsson, PE., Bennet, C., Granat, L., von Brömssen, C., Kronnäs, V., Engardt, M., Akselsson, C.,Simpson, D., Hellsten, S., Svensson, A. 2013, IVL rapport, B2119
Länk till rapport
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Modellerade kväve och svavelnedfall över Europa 1980-2011

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Cecilia Bennet - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut orcid

Publicerad: 2021-02-05