Krycklans avrinningsområde

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning

Beskrivning:

Forskning inom Krycklans avrinningsområde integrerar mark- och akvatiska system och fokuserar främst på små vattendrags olika biogeokemiska sammansättning och motståndskraft mot förändringar.

Krycklan är ett 6 780 hektar stort avrinningsområde och utgör ett biflöde till Vindelälven, vilken startar i fjällen i väst och rinner ut i Östersjön i Umeå i öst. Bäcksystemet i Krycklan avvattnar i första hand brukade skogsområden, insprängda myrar och sjöar som bildar en komplex landskapsmosaik.

Mätningar av hydrologi, klimat, vatten- och markvattenkemi har pågått i Krycklan i över 30 år.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning

Skapare/primärforskare:

Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0169

Beskrivning:

Forskning inom Krycklans avrinningsområde integrerar mark- och akvatiska system och fokuserar främst på små vattendrags olika biogeokemiska sammansättning och motståndskraft mot förändringar.

Krycklan är ett 6 780 hektar stort avrinningsområde och utgör ett biflöde till Vindelälven, vilken startar i fjällen i väst och rinner ut i Östersjön i Umeå i öst. Bäcksystemet i Krycklan avvattnar i första hand brukade skogsområden, insprängda myrar och sjöar som bildar en komplex landskapsmosaik.

Mätningar av hydrologi, klimat, vatten- och markvattenkemi har pågått i Krycklan i över 30 år.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Krycklans avrinningsområde

Contacts for questions about the data:

Hjalmar Laudon

Kim Lindgren

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Laudon, H., I. Taberman, A. Ågren, M. Futter, M. Ottosson-Löfvenius, and K. Bishop (2013), The Krycklan Catchment Study—A flagship infrastructure for hydrology, biogeochemistry, and climate research in the boreal landscape, Water Resour. Res., 49, doi:10.1002/wrcr.20520.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-10-02
Senast uppdaterad: 2020-02-20