Uppskattning av vågklimatet för Östersjön 1980-2004

SND-ID: ECDS 0177

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Barry Broman - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning

Vindvågor beräknade med en enkel vågformel baserad på vind, hämtning och varaktighet i 1223 punkter i Östersjön.

OBS: Detta datasätt uppfyller inte SND: s nominella standarder för återanvändbarhet för data.

För mer information se den engelska sidan på: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0177
Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1980 – 2004

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Östersjön

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Uppskattning av vågklimatet för Östersjön 1980-2004

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Data är till stora delar ostrukturerade men uppdelade efter årtal och i viss mån efter lokalitet. Filerna är öppningsbara i MatLab. Förklaring till variabler saknas. Använda formler för berkning av vågor finns beskrivet i den readme-fil som medföljer data. För distribution finns filerna zippade i en enda, större, fil, vilket sparar ca 30% utrymme.

Version 1

Citering

Barry Broman. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2021). Uppskattning av vågklimatet för Östersjön 1980-2004. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/2v2b-qx20

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Barry Broman - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Nyckelord

oceans, ocean waves

Publicerad: 2021-04-21