Torneträsk trädringbredd (TRW) och densitet (MXD) AD 500-2004

SND-ID: ECDS 0182

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Håkan Grudd - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi

Beskrivning

Torneträsk trädringbredd (TRW) och densitet (MXD) AD 500-2004.

Se engelska katalogsidan för utförligare beskrivning: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0182

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för naturgeografi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

500 – 2004

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Tornetrask

Publikationer

Grudd, H. 2008. Torneträsk tree-ring width and density AD 500-2004: A test of climatic sensitivity and a new 1500-year reconstruction of north Fennoscandian summers. Climate Dynamics, Vol. 31, pp. 843-857. DOI:10.1007/s00382-007-0358-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Torneträsk trädringbredd (TRW) och densitet (MXD) AD 500-2004

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Variabler:
MXDrcs = Maximum ring density, with regional curve standardization
MXDlow = Low frequency (c. 100 yrs) variation,with 95% confidence interval
TRWrcs = Tree-ring width, with regional curve standardization
TRWlow = Low frequency (c. 100 yrs) variation,with 95% confidence interval

Version 1.0

Citering

Håkan Grudd. Stockholms universitet (2019). Torneträsk trädringbredd (TRW) och densitet (MXD) AD 500-2004. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/19yn-1m41

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Grudd - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 0500-01-01–2004-12-31

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-05-07