Torneträsk trädringbredd (TRW) och densitet (MXD) AD 500-2004

Skapare/primärforskare:

Håkan Grudd - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi

Beskrivning:

Torneträsk trädringbredd (TRW) och densitet (MXD) AD 500-2004.

Se engelska katalogsidan för utförligare beskrivning: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0182

Karta:

Ladda ner data:

ECDS0182-001_V1.0.zip (197.87 KB)
Torneträsk 500-2004

Skapare/primärforskare:

Håkan Grudd - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0182

Beskrivning:

Torneträsk trädringbredd (TRW) och densitet (MXD) AD 500-2004.

Se engelska katalogsidan för utförligare beskrivning: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0182

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

500 — 2004

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Tornetrask

Kontaktperson för frågor om data:

Håkan Grudd

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Grudd, H. 2008. Torneträsk tree-ring width and density AD 500-2004: A test of climatic sensitivity and a new 1500-year reconstruction of north Fennoscandian summers. Climate Dynamics, Vol. 31, pp. 843-857. DOI:10.1007/s00382-007-0358-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

ECDS0182-001_V1.0.zip (197.87 KB)
Torneträsk 500-2004

Licens:

Creative Commons License

Torneträsk trädringbredd (TRW) och densitet (MXD) AD 500-2004

Citering:

Håkan Grudd. Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi (2019). Torneträsk trädringbredd (TRW) och densitet (MXD) AD 500-2004. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/19yn-1m41

Beskrivning:

Variabler:
MXDrcs = Maximum ring density, with regional curve standardization
MXDlow = Low frequency (c. 100 yrs) variation,with 95% confidence interval
TRWrcs = Tree-ring width, with regional curve standardization
TRWlow = Low frequency (c. 100 yrs) variation,with 95% confidence interval

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 0500-01-01 — 2004-12-31