SWERUS-C3 2014 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

SWERUS-C3 var en internationell forskningsexpedition med isbrytaren Oden i Arktiska oceanen. Sammanlagt skulle ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, arbeta i de norra delarna av Laptevhavet, Östsibiriska havet och Tjuktjerhavet. Forskarna undersökte samspelet mellan tinande kryosfär, kol och klimatsystem.

Expeditionen startade i Tromsø, Norge den 6 juli och fortsatte utmed ryska ishavskusten till Barrow, Alaska. Forskare och besättning byttes ut den 20 augusti i Barrow när den andra expeditionsetappen började. På tillbakavägen till Skandinavien korsades Lomonosovryggen, en undervattenskedja nära Nordpolen och expeditionen återvände till Tromsø den 4 oktober.

De viktigaste vetenskapliga frågorna gällde kopplingar mellan klimat, kryosfär och kol, därav namnet "C3". Forskarna studerade vad som händer med den metan som ligger bunden i permafrost och gashydrater i de svårtillgängliga östsibiriska grundhaven.

Den första etappens huvudsakliga frågeställningar handlade om processerna, källorna och flödena av metan i de östsibiriska grundhaven, hur de fungerar nu och hur de k

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Identifierare

SND-ID: ECDS 0196

Beskrivning

SWERUS-C3 var en internationell forskningsexpedition med isbrytaren Oden i Arktiska oceanen. Sammanlagt skulle ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, arbeta i de norra delarna av Laptevhavet, Östsibiriska havet och Tjuktjerhavet. Forskarna undersökte samspelet mellan tinande kryosfär, kol och klimatsystem.

Expeditionen startade i Tromsø, Norge den 6 juli och fortsatte utmed ryska ishavskusten till Barrow, Alaska. Forskare och besättning byttes ut den 20 augusti i Barrow när den andra expeditionsetappen började. På tillbakavägen till Skandinavien korsades Lomonosovryggen, en undervattenskedja nära Nordpolen och expeditionen återvände till Tromsø den 4 oktober.

De viktigaste vetenskapliga frågorna gällde kopplingar mellan klimat, kryosfär och kol, därav namnet "C3". Forskarna studerade vad som händer med den metan som ligger bunden i permafrost och gashydrater i de svårtillgängliga östsibiriska grundhaven.

Den första etappens huvudsakliga frågeställningar handlade om processerna, källorna och flödena av metan i de östsibiriska grundhaven, hur de fungerar nu och hur de k

... Visa mer..

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-07-03 — 2014-10-04

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

2017-09-13
https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-06-28.1/1

Metadata tillagda

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

SWERUS-C3 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under juli till oktober 2014

Citeringsförslag

Polarforskningssekretariatet (2017). <em>SWERUS-C3 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under juli till oktober 2014</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-06-28.1/1">https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-06-28.1/1</a>

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the Swedish-Russian-U.S. expedition SWERUS-C3, which was an international research cruise using the icebreaker Oden in the Arctic Ocean.

Data includes:
Meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure, Cloud height/cloudiness, Photosynthetic Active Radiation (PAR).

Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity.

Ship dat

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-07 — 2014-10

Insamlingsmetod

Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Publicerad: 2017-10-03
Senast uppdaterad: 2020-01-17