Oden Arctic Technology Research Cruise 2013 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 19 augusti till 25 september 2013

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

I slutet av sommaren 2013 gick forskningsexpeditionen Oden Arctic Technology Research Cruise (OATRC 2013) till vattnen nordost om Grönland med den svenska isbrytaren Oden.
Expeditionen var ett samarbete mellan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) och Polarforskningssekretariatet. OATRC 2013 var ett projekt inom SAMCoT (Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology), som är ett center för forskningsbaserad innovation som inrättats av Norges forskningsråd med NTNU som värd. Expeditionen var en uppföljning av en expedition i samma område 2012.

Syfte:

Syftet med expeditionen var att ombord på Oden bland annat studera havsisens och isbergens fysikaliska och mekaniska egenskaper, isbrytaren Odens prestanda och framkomlighet under skiftande isförhållanden samt egenskaper hos drivande havsis och isberg under varierande meteorologiska och oceanografiska förhållanden. Under expeditionen testades och utvärderades även ny teknologi.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Identifierare

SND-ID: ECDS 0199

Beskrivning

I slutet av sommaren 2013 gick forskningsexpeditionen Oden Arctic Technology Research Cruise (OATRC 2013) till vattnen nordost om Grönland med den svenska isbrytaren Oden.
Expeditionen var ett samarbete mellan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) och Polarforskningssekretariatet. OATRC 2013 var ett projekt inom SAMCoT (Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology), som är ett center för forskningsbaserad innovation som inrättats av Norges forskningsråd med NTNU som värd. Expeditionen var en uppföljning av en expedition i samma område 2012.

Syfte:

Syftet med expeditionen var att ombord på Oden bland annat studera havsisens och isbergens fysikaliska och mekaniska egenskaper, isbrytaren Odens prestanda och framkomlighet under skiftande isförhållanden samt egenskaper hos drivande havsis och isberg under varierande meteorologiska och oceanografiska förhållanden. Under expeditionen testades och utvärderades även ny teknologi.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-08-20 — 2013-09-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Kontakt för frågor om data

Bernt O. Aardal

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Oden Arctic Technology Research Cruise 2013 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under 19 augusti till 25 september 2013

Citering

Polarforskningssekretariatet (2017). <em>Oden Arctic Technology Research Cruise 2013 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under 19 augusti till 25 september 2013</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.3/1">https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.3/1</a>

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the expedition Oden Arctic Technology Research Cruise 2013 (OATRC 2013), which was an international research cruise using the icebreaker Oden in the Arctic Ocean. The expedition embarked from Svalbard, Norway on 19 Augusti and proceeded along the coast of Greenland from where the expedition returned to Svalbard on September 23, 2013.

Data include:

Meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direct

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-08-20 — 2013-09-01

Insamlingsmetod

Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-08-20 — 2013-09-01

Publicerad: 2018-02-20
Senast uppdaterad: 2020-01-17