Oden Arctic Technology Research Cruise 2013 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 19 augusti till 25 september 2013

Sammanfattning:

I slutet av sommaren 2013 gick forskningsexpeditionen Oden Arctic Technology Research Cruise (OATRC 2013) till vattnen nordost om Grönland med den svenska isbrytaren Oden. Expeditionen var ett samarbete mellan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) och Polarforskningssekretariatet. OATRC 2013 var ett projekt inom SAMCoT (Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology), som är ett center för forskningsbaserad innovation som inrättats av Norges forskningsråd med NTNU som värd. Expeditionen var en uppföljning av en expedition i samma område 2012.

Kontakt:

Bernt O. Aardal

Karta:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner data:

ECDS 0199-001-V1.0.zip Oden Arctic Technology Research Cruise 2013 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 19 augusti till 25 september 2013

Identifierare:

SND-ID:

Syfte:

Syftet med expeditionen var att ombord på Oden bland annat studera havsisens och isbergens fysikaliska och mekaniska egenskaper, isbrytaren Odens prestanda och framkomlighet under skiftande isförhållanden samt egenskaper hos drivande havsis och isberg under varierande meteorologiska och oceanografiska förhållanden. Under expeditionen testades och utvärderades även ny teknologi.

Sammanfattning:

I slutet av sommaren 2013 gick forskningsexpeditionen Oden Arctic Technology Research Cruise (OATRC 2013) till vattnen nordost om Grönland med den svenska isbrytaren Oden. Expeditionen var ett samarbete mellan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) och Polarforskningssekretariatet. OATRC 2013 var ett projekt inom SAMCoT (Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology), som är ett center för forskningsbaserad innovation som inrättats av Norges forskningsråd med NTNU som värd. Expeditionen var en uppföljning av en expedition i samma område 2012.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013-08-20 — 2013-09-01

Insamlingshändelser:

2013-08-20 — 2013-09-01 (Fältobservationer)

Geografisk plats:

Typ av dataformat:

Rörliga mätningar

Version 1.0:

Ladda ner data:

ECDS 0199-001-V1.0.zip Oden Arctic Technology Research Cruise 2013 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 19 augusti till 25 september 2013

Oden Arctic Technology Research Cruise 2013 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under 19 augusti till 25 september 2013

Citering:

Polarforskningssekretariatet (2017). Oden Arctic Technology Research Cruise 2013 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under 19 augusti till 25 september 2013. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-07-07.3/1

Beskrivning:

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the expedition Oden Arctic Technology Research Cruise 2013 (OATRC 2013), which was an international research cruise using the icebreaker Oden in the Arctic Ocean. The expedition embarked from Svalbard, Norway on 19 Augusti and proceeded along the coast of Greenland from where the expedition returned to Svalbard on September 23, 2013. Data include: Meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure, Photosynthetic Active Radiation (PAR). Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity. Ship data: Position, Speed, Course, Water depth. Quality Information: Obviously erroneous data (e.g. negative air pressure) have been omitted. No other processing or quality check of the data has been undertaken. Users should be aware of this in further data handling and analysis.

Typ av data:

Insamlingshändelser:

2013-08-20 - 2013-09-01 (Fältobservationer)

Insamlingsmetod:

Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013-08-20 — 2013-09-01

Språk:

Data: Engelska

Licens:

Creative Commons License