Arctic Summer Cloud Ocean Study (ASCOS) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 31 juli till 12 september 2008

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Arctic Summer Cloud Ocean Study var en forskningsexpedition som 2008 gick till Arktiska havet med den svenska isbrytaren Oden. Studiens fokus var de fysiska och kemiska processerna som leder till molnbildning. ASCOS var den fjärde forskningsexpeditionen till centrala Arktis för att bedriva atmosfärisk forskning. De tidigare expeditionerna ägde rum 1991, 1996 och 2001.
Expeditionen startade i Longyearbyen på Svalbard 1 augusti och återvände till samma plats 9 september. Den centrala delen av expeditionen, som blev en stor framgång, bestod av en tre veckor lång isdrift, då Oden förankades till och drev med ett 3x5 km stort isflak. Mätningar från ~400 m ned i havet och upp genom hela troposfären (de första 8-12 km av atmosfären där moln och väder förekommer) genomfördes då, från Oden, från isen och med helikopter.

Karta:

Ladda ner data:

Arctic Summer Cloud Ocean Study (ASCOS) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 31 juli till 12 september 2008

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0200

Syfte:

Syftet med ASCOS var att tillhandahålla data som gör det möjligt att bättre modellera moln i klimatmodeller för Arktis. Dessa moln är av största vikt för energibalansen vid ytan och därmed för smältning och frysning av havsisen. I Arktis fann man att de små luftburna partiklar som varje droppe eller iskristall måste bildas på under sommaren oftast kommer från biologiska processer i det öppna vattnet mellan de smältande isflaken. För att förstå hur detta går till, och vilka konsekvenser ett ändrat klimat kan ha på dessa processer, var ASCOS med nödvändighet tvärvetenskapligt, och samlade experter i marinbiologi, kemi, oceanografi, atmosfärkemi, aerosolfysik, kemi samt meteorologi.

Beskrivning:

Arctic Summer Cloud Ocean Study var en forskningsexpedition som 2008 gick till Arktiska havet med den svenska isbrytaren Oden. Studiens fokus var de fysiska och kemiska processerna som leder till molnbildning. ASCOS var den fjärde forskningsexpeditionen till centrala Arktis för att bedriva atmosfärisk forskning. De tidigare expeditionerna ägde rum 1991, 1996 och 2001.
Expeditionen startade i Longyearbyen på Svalbard 1 augusti och återvände till samma plats 9 september. Den centrala delen av expeditionen, som blev en stor framgång, bestod av en tre veckor lång isdrift, då Oden förankades till och drev med ett 3x5 km stort isflak. Mätningar från ~400 m ned i havet och upp genom hela troposfären (de första 8-12 km av atmosfären där moln och väder förekommer) genomfördes då, från Oden, från isen och med helikopter.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-07-31 — 2008-09-12

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Arktiska havet

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

Arctic Summer Cloud Ocean Study (ASCOS) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 31 juli till 12 september 2008

Licens:

Creative Commons License

Arctic Summer Cloud Ocean Study - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during 31 July to 12 September 2008.

Citering:

Polarforskningssekretariatet (2017). Arctic Summer Cloud Ocean Study - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during 31 July to 12 September 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-07-05.1/1

Beskrivning:

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the expedition Arctic Summer Cloud Ocean Study (ASCOS), which was an international research cruise using the icebreaker Oden in the Arctic Ocean. The data were measured during the 40 days that Oden was cruising in the Arctic Ocean close to the north pole.Data includes meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure.Oceanographic variables: Sea water temperature, Con

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-07-31 — 2008-09-12

Insamlingsmetod:

Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-07-31 — 2008-09-12