Lomonosov Ridge off Greenland II (LOMROG II) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 31 juli till 9 september 2009

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

Under sommaren 2009 genomfördes expeditionen LOMROG II (Lomonosov Ridge off Greenland) av det danska Kontinentalsokkelprojektet i samarbete med Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket. Expeditionen var en uppföljning av LOMROG, som genomfördes år 2007.

Den svenska isbrytaren Oden fungerade som forskningsplattform och forskningsområdena valdes beroende på den rådande issituationen, framför allt i området kring Nordpolen.

2009 opererade Oden utan assistans från annan isbrytare. I fokus låg områdena kring Nordpolen, men även området nordost om Grönland var aktuellt. Särskilt Lomonosovryggen, en bergsrygg på havsbottnen, tilldrog sig forskarnas intresse. De danska forskarna arbetade främst inom Kontinentalsokkelprojektet, som har koppling till FN:s havsrättskonvention om nationers anspråk på havsbotten. Med hjälp av ett avancerat flerstråligt 3D-ekolod, seismik och provtagning av sediment och vatten samlade forskarna information om havsbottnens utseende och uppbyggnad. En grupp maringeologer från Stockholms universitet deltog inom det danska projektet. En sekvens av sedimentkärnor togs

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Identifierare

Beskrivning

Under sommaren 2009 genomfördes expeditionen LOMROG II (Lomonosov Ridge off Greenland) av det danska Kontinentalsokkelprojektet i samarbete med Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket. Expeditionen var en uppföljning av LOMROG, som genomfördes år 2007.

Den svenska isbrytaren Oden fungerade som forskningsplattform och forskningsområdena valdes beroende på den rådande issituationen, framför allt i området kring Nordpolen.

2009 opererade Oden utan assistans från annan isbrytare. I fokus låg områdena kring Nordpolen, men även området nordost om Grönland var aktuellt. Särskilt Lomonosovryggen, en bergsrygg på havsbottnen, tilldrog sig forskarnas intresse. De danska forskarna arbetade främst inom Kontinentalsokkelprojektet, som har koppling till FN:s havsrättskonvention om nationers anspråk på havsbotten. Med hjälp av ett avancerat flerstråligt 3D-ekolod, seismik och provtagning av sediment och vatten samlade forskarna information om havsbottnens utseende och uppbyggnad. En grupp maringeologer från Stockholms universitet deltog inom det danska projektet. En sekvens av sedimentkärnor togs

... Visa mer..

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-07-31 — 2007-09-09

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Lomonosov Ridge off Greenland II - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during July 31 through September 9 2009.

Citering

Polarforskningssekretariatet (2017). <em>Lomonosov Ridge off Greenland II - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during July 31 through September 9 2009.</em> Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.4/1">https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.4/1</a>

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

These data were collected onboard the icebreaker Oden during the Lomonosov Ridge off Greenland II (LOMROG II) expedition 2009 and are published by the Swedish Polar Research Secretariat.
Obviously erroneous data have been omitted. No other processing of the data has been undertaken.

The dataset contains the following files:
Lomrog2.txt - Main file containing data as described below.
Lomrog2_overview.txt - File containing an hourly data excerpt from the full data file above.
Lomrog2_depth.txt

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-07-31 — 2007-09-09

Insamlingsmetod

Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-07-31 — 2009-09-09

Publicerad: 2018-02-20