Lomonosov Ridge off Greenland II (LOMROG II) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 31 juli till 9 september 2009

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Under sommaren 2009 genomfördes expeditionen LOMROG II (Lomonosov Ridge off Greenland) av det danska Kontinentalsokkelprojektet i samarbete med Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket. Expeditionen var en uppföljning av LOMROG, som genomfördes år 2007.

Den svenska isbrytaren Oden fungerade som forskningsplattform och forskningsområdena valdes beroende på den rådande issituationen, framför allt i området kring Nordpolen.

2009 opererade Oden utan assistans från annan isbrytare. I fokus låg områdena kring Nordpolen, men även området nordost om Grönland var aktuellt. Särskilt Lomonosovryggen, en bergsrygg på havsbottnen, tilldrog sig forskarnas intresse. De danska forskarna arbetade främst inom Kontinentalsokkelprojektet, som har koppling till FN:s havsrättskonvention om nationers anspråk på havsbotten. Med hjälp av ett avancerat flerstråligt 3D-ekolod, seismik och provtagning av sediment och vatten samlade forskarna information om havsbottnens utseende och uppbyggnad. En grupp maringeologer från Stockholms universitet deltog inom det danska projektet. En sekvens av sedimentkärnor togs

... Visa mer..

Karta:

Ladda ner data:

Lomonosov Ridge off Greenland II (LOMROG II) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 31 juli till 9 september 2009

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0201

Syfte:

Studiens syfte var att samla meteorologiska och oceanografiska data samt skeppsdata under den dansk-svenska expeditionen Lomonosov Ridge off Greenland II.

Beskrivning:

Under sommaren 2009 genomfördes expeditionen LOMROG II (Lomonosov Ridge off Greenland) av det danska Kontinentalsokkelprojektet i samarbete med Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket. Expeditionen var en uppföljning av LOMROG, som genomfördes år 2007.

Den svenska isbrytaren Oden fungerade som forskningsplattform och forskningsområdena valdes beroende på den rådande issituationen, framför allt i området kring Nordpolen.

2009 opererade Oden utan assistans från annan isbrytare. I fokus låg områdena kring Nordpolen, men även området nordost om Grönland var aktuellt. Särskilt Lomonosovryggen, en bergsrygg på havsbottnen, tilldrog sig forskarnas intresse. De danska forskarna arbetade främst inom Kontinentalsokkelprojektet, som har koppling till FN:s havsrättskonvention om nationers anspråk på havsbotten. Med hjälp av ett avancerat flerstråligt 3D-ekolod, seismik och provtagning av sediment och vatten samlade forskarna information om havsbottnens utseende och uppbyggnad. En grupp maringeologer från Stockholms universitet deltog inom det danska projektet. En sekvens av sedimentkärnor togs

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-07-31 — 2007-09-09

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Arktiska havet

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

Lomonosov Ridge off Greenland II (LOMROG II) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 31 juli till 9 september 2009

Licens:

Creative Commons License

Lomonosov Ridge off Greenland II - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during July 31 through September 9 2009.

Citering:

Polarforskningssekretariatet (2017). Lomonosov Ridge off Greenland II - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during July 31 through September 9 2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-07-07.4/1

Beskrivning:

These data were collected onboard the icebreaker Oden during the Lomonosov Ridge off Greenland II (LOMROG II) expedition 2009 and are published by the Swedish Polar Research Secretariat.
Obviously erroneous data have been omitted. No other processing of the data has been undertaken.

The dataset contains the following files:
Lomrog2.txt - Main file containing data as described below.
Lomrog2_overview.txt - File containing an hourly data excerpt from the full data file above.
Lomrog2_depth.txt

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-07-31 — 2007-09-09

Insamlingsmetod:

Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009-07-31 — 2009-09-09