Oden Southern Ocean 2007/2008 - Datainsamling ombord på isbrytaren Oden

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

Säsongen 2007/08 arbetade den svenska isbrytaren Oden för andra gången i Antarktis.

Det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna utanför den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet för att möjliggöra båttransporter till stationen.

Oden avgick från Landskrona 19 oktober 2007, korsade Atlanten och bunkrade olja i Sydamerika. Forskarna gick ombord i Punta Arenas i Chile, och fartyget gick därifrån 29 november 2007. På överfarten från Sydamerika till Antarktis avsattes 20 dagar för forskning då svenska och amerikanska forskare arbetade ombord med marina forskningsprojekt, främst provtagning. Oden anlände till McMurdo 7 januari 2008 och deltagarna flögs ut därifrån via Nya Zeeland. Isbrytaren var tillbaka i Sverige i mars.

Polarforskningssekretariatet stod för expeditionsledning, IT och läkare ombord. Odens ordinarie besättning bemannade isbrytaren.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Identifierare

SND-ID: ECDS 0202

Beskrivning

Säsongen 2007/08 arbetade den svenska isbrytaren Oden för andra gången i Antarktis.

Det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna utanför den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet för att möjliggöra båttransporter till stationen.

Oden avgick från Landskrona 19 oktober 2007, korsade Atlanten och bunkrade olja i Sydamerika. Forskarna gick ombord i Punta Arenas i Chile, och fartyget gick därifrån 29 november 2007. På överfarten från Sydamerika till Antarktis avsattes 20 dagar för forskning då svenska och amerikanska forskare arbetade ombord med marina forskningsprojekt, främst provtagning. Oden anlände till McMurdo 7 januari 2008 och deltagarna flögs ut därifrån via Nya Zeeland. Isbrytaren var tillbaka i Sverige i mars.

Polarforskningssekretariatet stod för expeditionsledning, IT och läkare ombord. Odens ordinarie besättning bemannade isbrytaren.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-11-30 — 2008-01-03

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Rosshavet, Antarktiska Oceanen

Data innefattar personuppgifter

Nej

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Dataset 1

Oden Southern Ocean 2007/08 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008.

Citering

Polarforskningssekretariatet (2017). <em>Oden Southern Ocean 2007/08 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008.</em> Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.9/1">https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.9/1</a>

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2007/08, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Landskrona, Sweden on October 19 2007 and arrived in McMurdo Januari 8 2008.

Data include meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure.

Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salin

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11-30 — 2008-01-03

Insamlingsmetod

Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-11-30 — 2008-01-03

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Dataset 2

Oden Southern Ocean 2007/08 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008.

Citering

Polarforskningssekretariatet (2017). <em>Oden Southern Ocean 2007/08 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008.</em> Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/ecds/2016-08-17.1/1">https://doi.org/10.5879/ecds/2016-08-17.1/1</a>

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

This data set contains conductivity, temperature and depth data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2007/08, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Landskrona, Sweden on October 19 2007 and arrived in McMurdo Januari 8 2008.

Data include: water depth, pressure, water temperature, conductivity, salinity, chlorophyll (fluourescence) and dissolved oxygen.

Further metadata on instrumentation and the indivi

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11-30 — 2008-01-03

Insamlingsmetod

Conductivity-Temperature-Depth (CTD) soundings

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-12-03 — 2008-01-03

Publicerad: 2018-02-20
Senast uppdaterad: 2020-01-28