Oden Southern Ocean 2007/2008 - Datainsamling ombord på isbrytaren Oden

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning:

Säsongen 2007/08 arbetade den svenska isbrytaren Oden för andra gången i Antarktis.

Det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna utanför den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet för att möjliggöra båttransporter till stationen.

Oden avgick från Landskrona 19 oktober 2007, korsade Atlanten och bunkrade olja i Sydamerika. Forskarna gick ombord i Punta Arenas i Chile, och fartyget gick därifrån 29 november 2007. På överfarten från Sydamerika till Antarktis avsattes 20 dagar för forskning då svenska och amerikanska forskare arbetade ombord med marina forskningsprojekt, främst provtagning. Oden anlände till McMurdo 7 januari 2008 och deltagarna flögs ut därifrån via Nya Zeeland. Isbrytaren var tillbaka i Sverige i mars.

Polarforskningssekretariatet stod för expeditionsledning, IT och läkare ombord. Odens ordinarie besättning bemannade isbrytaren.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Polarforskningssekretariatet

Skapare/primärforskare:

Polarforskningssekretariatet

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0202

Beskrivning:

Säsongen 2007/08 arbetade den svenska isbrytaren Oden för andra gången i Antarktis.

Det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna utanför den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet för att möjliggöra båttransporter till stationen.

Oden avgick från Landskrona 19 oktober 2007, korsade Atlanten och bunkrade olja i Sydamerika. Forskarna gick ombord i Punta Arenas i Chile, och fartyget gick därifrån 29 november 2007. På överfarten från Sydamerika till Antarktis avsattes 20 dagar för forskning då svenska och amerikanska forskare arbetade ombord med marina forskningsprojekt, främst provtagning. Oden anlände till McMurdo 7 januari 2008 och deltagarna flögs ut därifrån via Nya Zeeland. Isbrytaren var tillbaka i Sverige i mars.

Polarforskningssekretariatet stod för expeditionsledning, IT och läkare ombord. Odens ordinarie besättning bemannade isbrytaren.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-11-30 — 2008-01-03

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Rosshavet, Antarktiska Oceanen

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Dataset 1

Oden Southern Ocean 2007/08 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008.

Citeringsförslag:

Polarforskningssekretariatet. Polarforskningssekretariatet (2017). Oden Southern Ocean 2007/08 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-07-07.9/1

Skapare/primärforskare:

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning:

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2007/08, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Landskrona, Sweden on October 19 2007 and arrived in McMurdo Januari 8 2008.

Data include meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure.

Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salin

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11-30 — 2008-01-03

Insamlingsmetod:

Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-11-30 — 2008-01-03

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Dataset 2

Oden Southern Ocean 2007/08 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008.

Citeringsförslag:

Polarforskningssekretariatet. Polarforskningssekretariatet (2017). Oden Southern Ocean 2007/08 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-08-17.1/1

Skapare/primärforskare:

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning:

This data set contains conductivity, temperature and depth data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2007/08, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Landskrona, Sweden on October 19 2007 and arrived in McMurdo Januari 8 2008.

Data include: water depth, pressure, water temperature, conductivity, salinity, chlorophyll (fluourescence) and dissolved oxygen.

Further metadata on instrumentation and the indivi

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11-30 — 2008-01-03

Insamlingsmetod:

Conductivity-Temperature-Depth (CTD) soundings

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-12-03 — 2008-01-03

Publicerad: 2018-02-20
Senast uppdaterad: 2020-01-28