Oden Southern Ocean 2007/2008 - Datainsamling ombord på isbrytaren Oden

SND-ID: ECDS 0202

Den här studien är en del av samlingen Isbrytaren Oden

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

Säsongen 2007/08 arbetade den svenska isbrytaren Oden för andra gången i Antarktis.

Det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna utanför den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet för att möjliggöra båttransporter till stationen.

Oden avgick från Landskrona 19 oktober 2007, korsade Atlanten och bunkrade olja i Sydamerika. Forskarna gick ombord i Punta Arenas i Chile, och fartyget gick därifrån 29 november 2007. På överfarten från Sydamerika till Antarktis avsattes 20 dagar för forskning då svenska och amerikanska forskare arbetade ombord med marina forskningsprojekt, främst provtagning. Oden anlände till McMurdo 7 januari 2008 och deltagarna flögs ut därifrån via Nya Zeeland. Isbrytaren var tillbaka i Sverige i mars.

Polarforskningssekretariatet stod för expeditionsledning, IT och läkare ombord. Odens ordinarie besättning bemannade isbrytaren.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-11-30 – 2008-01-03

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Rosshavet, Antarktiska Oceanen

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Oden Southern Ocean 2007/08 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008.

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2007/08, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Landskrona, Sweden on October 19 2007 and arrived in McMurdo Januari 8 2008.

Data include meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure.

Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salin

... Visa mer..

Citering

Polarforskningssekretariatet (2017). Oden Southern Ocean 2007/08 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.9/1

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-11-30 – 2008-01-03

Insamlingsmetod

Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskal and oceanografiska mätningar
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11-30–2008-01-03

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 2
Oden Southern Ocean 2007/08 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008.

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

This data set contains conductivity, temperature and depth data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2007/08, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Landskrona, Sweden on October 19 2007 and arrived in McMurdo Januari 8 2008.

Data include: water depth, pressure, water temperature, conductivity, salinity, chlorophyll (fluourescence) and dissolved oxygen.

Further metadata on instrumentation and the indivi

... Visa mer..

Citering

Polarforskningssekretariatet (2017). Oden Southern Ocean 2007/08 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ecds/2016-08-17.1/1

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-12-03 – 2008-01-03

Insamlingsmetod

Conductivity-Temperature-Depth (CTD) soundings

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskal and oceanografiska mätningar
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11-30–2008-01-03

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Kontakt för frågor om data

Ulf Jonsell

Ingår i samling hos SND

Isbrytaren Oden

Publicerad: 2018-02-20
Senast uppdaterad: 2022-12-05