Expedition: Oden Southern Ocean 2007/08. Datainsamling ombord på isbrytaren Oden

Sammanfattning:

Säsongen 2007/08 arbetade den svenska isbrytaren Oden för andra gången i Antarktis. Det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna utanför den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet för att möjliggöra båttransporter till stationen. Oden avgick från Landskrona 19 oktober 2007, korsade Atlanten och bunkrade olja i Sydamerika. Forskarna gick ombord i Punta Arenas i Chile, och fartyget gick därifrån 29 november 2007. På överfarten från Sydamerika till Antarktis avsattes 20 dagar för forskning då svenska och amerikanska forskare arbetade ombord med marina forskningsprojekt, främst provtagning. Oden anlände till McMurdo 7 januari 2008 och deltagarna flögs ut därifrån via Nya Zeeland. Isbrytaren var tillbaka i Sverige i mars. Polarforskningssekretariatet stod för expeditionsledning, IT och läkare ombord. Odens ordinarie besättning bemannade isbrytaren.

Karta:

Ladda ner data:

ECDS 0202-001-V1.0.zip Oden Southern Ocean 2007/08 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008.

ECDS 0202-002-V1.0.zip Oden Southern Ocean 2007/08 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008.

Identifierare:

SND-ID:

Sammanfattning:

Säsongen 2007/08 arbetade den svenska isbrytaren Oden för andra gången i Antarktis. Det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna utanför den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet för att möjliggöra båttransporter till stationen. Oden avgick från Landskrona 19 oktober 2007, korsade Atlanten och bunkrade olja i Sydamerika. Forskarna gick ombord i Punta Arenas i Chile, och fartyget gick därifrån 29 november 2007. På överfarten från Sydamerika till Antarktis avsattes 20 dagar för forskning då svenska och amerikanska forskare arbetade ombord med marina forskningsprojekt, främst provtagning. Oden anlände till McMurdo 7 januari 2008 och deltagarna flögs ut därifrån via Nya Zeeland. Isbrytaren var tillbaka i Sverige i mars. Polarforskningssekretariatet stod för expeditionsledning, IT och läkare ombord. Odens ordinarie besättning bemannade isbrytaren.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-11-30 — 2008-01-03

Insamlingshändelser:

2007-11-30 — 2008-01-03 (Fältobservationer)

Typ av dataformat:

Vertikal profil

Rörliga mätningar

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du har publicerat något baserat på denna studie, så maila gärna snd@snd.gu.se en referens till din(a) publikation(er).

Dataset ECDS 0202-001

Version 1.0:

Ladda ner data:

ECDS 0202-001-V1.0.zip Oden Southern Ocean 2007/08 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008.

Oden Southern Ocean 2007/08 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008.

Citering:

Polarforskningssekretariatet (2017). Oden Southern Ocean 2007/08 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-07-07.9/1

Beskrivning:

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2007/08, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Landskrona, Sweden on October 19 2007 and arrived in McMurdo Januari 8 2008. Data include meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure. Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity. Ship data: Position, Speed, Course, Water depth. Quality Information: Obviously erroneous data (e.g. negative air pressure) have been omitted. No other processing or quality check of the data has been undertaken. Users should be aware of this in further data handling and analysis.

Insamlingshändelser:

2007-11-30 - 2008-01-03 (Fältobservationer)

Insamlingsmetod:

Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-11-30 — 2008-01-03

Språk:

Data: Engelska

Licens:

Creative Commons License

Dataset ECDS 0202-002

Version 1.0:

Ladda ner data:

ECDS 0202-002-V1.0.zip Oden Southern Ocean 2007/08 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008.

Oden Southern Ocean 2007/08 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008.

Citering:

Polarforskningssekretariatet (2017). Oden Southern Ocean 2007/08 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2007 through January 2008. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-08-17.1/1

Beskrivning:

This data set contains conductivity, temperature and depth data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2007/08, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Landskrona, Sweden on October 19 2007 and arrived in McMurdo Januari 8 2008. Data include: water depth, pressure, water temperature, conductivity, salinity, chlorophyll (fluourescence) and dissolved oxygen. Further metadata on instrumentation and the individual variables can be found in the info file. Graphics and files describing the route and positions of CTD casts are included in the package.

Insamlingshändelser:

2007-11-30 - 2008-01-03 (Fältobservationer)

Insamlingsmetod:

Conductivity-Temperature-Depth (CTD) soundings

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-12-03 — 2008-01-03

Språk:

Data: Engelska

Licens:

Creative Commons License