Oden Southern Ocean 2008/2009 - Datainsamling ombord på isbrytaren Oden

SND-ID: ECDS 0203

Den här studien är en del av samlingen Isbrytaren Oden

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

Oden Southern Ocean 2008/09 var ett samarbete mellan Polarforskningssekretariatet och det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation, NSF.

För tredje säsongen i rad arbetade isbrytaren Oden i antarktiska vatten. Grunden för samarbetet var att NSF chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna till den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet, för att möjliggöra transporter till och från stationen. I samband med att Oden åkte genom Södra ishavet fick forskarna möjlighet att göra marina undersökningar.

Den marina forskningen som bedrevs under Oden Southern Ocean 2008/09 var tvärvetenskaplig och involverar miljökemi, kemisk- och fysisk oceanografi, klimatforskning samt epidemiologi och evolutionär biologi. Forskningsresultaten från expeditionen är en viktig del i förståelsen av framtida klimatutveckling. Det extrema klimatet och det isolerade läget gör att Antarktis miljö är unik. Här kan vi lära om jordens utveckling och morgondagens miljöproblem.

Oden lämnade Göteborg den 28 oktober 2008 och ankom till Montevideo, Uruguay,

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-12-10 – 2009-01-08

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Rosshavet, Antarktiska Oceanen

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Oden Southern Ocean 2008/09 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009.

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2008/09, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Gothenborg, Sweden on October 28 2008 and arrived in McMurdo Januari 2009.

Data include meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure.

Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinit

... Visa mer..

Citering

Polarforskningssekretariatet (2017). Oden Southern Ocean 2008/09 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.8/1

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-11-30 – 2009-01-08

Insamlingsmetod

Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskal and oceanografiska mätningar
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-12-10–2009-01-08

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 2
Oden Southern Ocean 2008/09 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009.

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

This data set contains conductivity, temperature and depth data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2008/09, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Gothenborg, Sweden on October 28 2008 and arrived in McMurdo Januari 2009.

Data include: water depth, pressure, water temperature, salinity, and dissolved oxygen.

Further metadata on instrumentation and the individual variables can be found in the info file

... Visa mer..

Citering

Polarforskningssekretariatet (2017). Oden Southern Ocean 2008/09 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ecds/2017-03-17.1/1

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-12-10 – 2009-01-07

Insamlingsmetod

Conductivity-Temperature-Depth (CTD) soundings

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Conductivity-Temperature-Depth (CTD) soundings
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-12-10–2019-01-08

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Ingår i samling hos SND

Isbrytaren Oden

Publicerad: 2018-02-20
Senast uppdaterad: 2022-12-05