Oden Southern Ocean 2008/2009 - Datainsamling ombord på isbrytaren Oden

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

Oden Southern Ocean 2008/09 var ett samarbete mellan Polarforskningssekretariatet och det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation, NSF.

För tredje säsongen i rad arbetade isbrytaren Oden i antarktiska vatten. Grunden för samarbetet var att NSF chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna till den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet, för att möjliggöra transporter till och från stationen. I samband med att Oden åkte genom Södra ishavet fick forskarna möjlighet att göra marina undersökningar.

Den marina forskningen som bedrevs under Oden Southern Ocean 2008/09 var tvärvetenskaplig och involverar miljökemi, kemisk- och fysisk oceanografi, klimatforskning samt epidemiologi och evolutionär biologi. Forskningsresultaten från expeditionen är en viktig del i förståelsen av framtida klimatutveckling. Det extrema klimatet och det isolerade läget gör att Antarktis miljö är unik. Här kan vi lära om jordens utveckling och morgondagens miljöproblem.

Oden lämnade Göteborg den 28 oktober 2008 och ankom till Montevideo, Uruguay,

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Identifierare

SND-ID: ECDS 0203

Beskrivning

Oden Southern Ocean 2008/09 var ett samarbete mellan Polarforskningssekretariatet och det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation, NSF.

För tredje säsongen i rad arbetade isbrytaren Oden i antarktiska vatten. Grunden för samarbetet var att NSF chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna till den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet, för att möjliggöra transporter till och från stationen. I samband med att Oden åkte genom Södra ishavet fick forskarna möjlighet att göra marina undersökningar.

Den marina forskningen som bedrevs under Oden Southern Ocean 2008/09 var tvärvetenskaplig och involverar miljökemi, kemisk- och fysisk oceanografi, klimatforskning samt epidemiologi och evolutionär biologi. Forskningsresultaten från expeditionen är en viktig del i förståelsen av framtida klimatutveckling. Det extrema klimatet och det isolerade läget gör att Antarktis miljö är unik. Här kan vi lära om jordens utveckling och morgondagens miljöproblem.

Oden lämnade Göteborg den 28 oktober 2008 och ankom till Montevideo, Uruguay,

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-12-10 — 2009-01-08

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Rosshavet, Antarktiska Oceanen

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Dataset 1

Oden Southern Ocean 2008/09 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009.

Citeringsförslag

Polarforskningssekretariatet (2017). <em>Oden Southern Ocean 2008/09 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009.</em> Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-07-07.8/1">https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-07-07.8/1</a>

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2008/09, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Gothenborg, Sweden on October 28 2008 and arrived in McMurdo Januari 2009.

Data include meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure.

Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinit

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-12-10 — 2009-01-08

Insamlingsmetod

Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-11-30 — 2009-01-08

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Dataset 2

Oden Southern Ocean 2008/09 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009.

Citeringsförslag

Polarforskningssekretariatet (2017). <em>Oden Southern Ocean 2008/09 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009.</em> Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/ECDS/2017-03-17.1/1">https://doi.org/10.5879/ECDS/2017-03-17.1/1</a>

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

This data set contains conductivity, temperature and depth data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2008/09, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Gothenborg, Sweden on October 28 2008 and arrived in McMurdo Januari 2009.

Data include: water depth, pressure, water temperature, salinity, and dissolved oxygen.

Further metadata on instrumentation and the individual variables can be found in the info file

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Beskrivning av insamlingsmetod: Conductivity-Temperature-Depth (CTD) soundings

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-12-10 — 2019-01-08

Insamlingsmetod

Conductivity-Temperature-Depth (CTD) soundings

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-12-10 — 2009-01-07

Publicerad: 2018-02-20
Senast uppdaterad: 2020-01-20