Expedition: Oden Southern Ocean 2008/09. Datainsamling ombord på isbrytaren Oden

Sammanfattning:

Oden Southern Ocean 2008/09 var ett samarbete mellan Polarforskningssekretariatet och det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation, NSF. För tredje säsongen i rad arbetade isbrytaren Oden i antarktiska vatten. Grunden för samarbetet var att NSF chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna till den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet, för att möjliggöra transporter till och från stationen. I samband med att Oden åkte genom Södra ishavet fick forskarna möjlighet att göra marina undersökningar. Den marina forskningen som bedrevs under Oden Southern Ocean 2008/09 var tvärvetenskaplig och involverar miljökemi, kemisk- och fysisk oceanografi, klimatforskning samt epidemiologi och evolutionär biologi. Forskningsresultaten från expeditionen är en viktig del i förståelsen av framtida klimatutveckling. Det extrema klimatet och det isolerade läget gör att Antarktis miljö är unik. Här kan vi lära om jordens utveckling och morgondagens miljöproblem. Oden lämnade Göteborg den 28 oktober 2008 och ankom till Montevideo, Uruguay,

... Visa mer..

Karta:

Ladda ner data:

ECDS 0203-001 oso0809.zip Oden Southern Ocean 2008/09 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009.

ECDS 0203-002 oso0809ctd.zip Oden Southern Ocean 2008/09 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009.

Identifierare:

SND-ID:

Sammanfattning:

Oden Southern Ocean 2008/09 var ett samarbete mellan Polarforskningssekretariatet och det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation, NSF. För tredje säsongen i rad arbetade isbrytaren Oden i antarktiska vatten. Grunden för samarbetet var att NSF chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna till den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet, för att möjliggöra transporter till och från stationen. I samband med att Oden åkte genom Södra ishavet fick forskarna möjlighet att göra marina undersökningar. Den marina forskningen som bedrevs under Oden Southern Ocean 2008/09 var tvärvetenskaplig och involverar miljökemi, kemisk- och fysisk oceanografi, klimatforskning samt epidemiologi och evolutionär biologi. Forskningsresultaten från expeditionen är en viktig del i förståelsen av framtida klimatutveckling. Det extrema klimatet och det isolerade läget gör att Antarktis miljö är unik. Här kan vi lära om jordens utveckling och morgondagens miljöproblem. Oden lämnade Göteborg den 28 oktober 2008 och ankom till Montevideo, Uruguay,

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-12-10 — 2009-01-08

Insamlingshändelser:

2008-12-10 — 2009-01-08 (Fältobservationer)

Typ av dataformat:

Rörliga mätningar

Vertikal profil

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du har publicerat något baserat på denna studie, så maila gärna snd@snd.gu.se en referens till din(a) publikation(er).

Dataset ECDS 0203-001

Version 1.0:

Ladda ner data:

ECDS 0203-001 oso0809.zip Oden Southern Ocean 2008/09 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009.

Oden Southern Ocean 2008/09 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009.

Citering:

Polarforskningssekretariatet (2017). Oden Southern Ocean 2008/09 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-07-07.8/1

Beskrivning:

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2008/09, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Gothenborg, Sweden on October 28 2008 and arrived in McMurdo Januari 2009. Data include meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure. Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity. Ship data: Position, Speed, Course. Further metadata on instrumentation and the individual variables can be found in the info file. Graphics and files describing the route are included in the package. Quality Information: Obviously erroneous data (e.g. negative air pressure) have been omitted. No other processing or quality check of the data has been undertaken. Users should be aware of this in further data handling and analysis.

Insamlingsmetod:

Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-11-30 — 2009-01-08

Licens:

Creative Commons License

Dataset ECDS 0203-002

Version 1.0:

Ladda ner data:

ECDS 0203-002 oso0809ctd.zip Oden Southern Ocean 2008/09 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009.

Oden Southern Ocean 2008/09 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009.

Citering:

Polarforskningssekretariatet (2017). Oden Southern Ocean 2008/09 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2017-03-17.1/1

Beskrivning:

This data set contains conductivity, temperature and depth data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2008/09, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Gothenborg, Sweden on October 28 2008 and arrived in McMurdo Januari 2009. Data include: water depth, pressure, water temperature, salinity, and dissolved oxygen. Further metadata on instrumentation and the individual variables can be found in the info file. Graphics and files describing the route and positions of CTD casts are included in the package.

Insamlingsmetod:

Conductivity-Temperature-Depth (CTD) soundings

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-12-10 — 2009-01-07

Licens:

Creative Commons License