Oden Southern Ocean 2010/2011 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

Odens expedition till Amundsenhavet i Antarktis 2010/11 var den femte forskningsexpeditionen som samordnades av det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation tillsammans med Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet i Sverige. Två fartyg ingick i expeditionen och vid ett möte med R/V Nathaniel B. Palmer överfördes utrustning och forskare mellan fartygen.
Det svenska forskningsteamet ombord på Oden undersökte oceanografi, havsisens och vattnets biologi och kemi, dynamik och evolution för epidemiska sälsjukdomar, samt bentiska samhällen. Svenskarna på Palmer undersökte bakteriernas roll för koldioxidsystemet, predatorinvasionen av krabbor i Antarktis allt varmare vatten, samt jod, järn och andra spårämnen och deras roll för Amundsenhavets polynia.

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Identifierare

SND-ID: ECDS 0204

Beskrivning

Odens expedition till Amundsenhavet i Antarktis 2010/11 var den femte forskningsexpeditionen som samordnades av det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation tillsammans med Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet i Sverige. Två fartyg ingick i expeditionen och vid ett möte med R/V Nathaniel B. Palmer överfördes utrustning och forskare mellan fartygen.
Det svenska forskningsteamet ombord på Oden undersökte oceanografi, havsisens och vattnets biologi och kemi, dynamik och evolution för epidemiska sälsjukdomar, samt bentiska samhällen. Svenskarna på Palmer undersökte bakteriernas roll för koldioxidsystemet, predatorinvasionen av krabbor i Antarktis allt varmare vatten, samt jod, järn och andra spårämnen och deras roll för Amundsenhavets polynia.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-12-08 — 2011-01-16

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktiska Oceanen

Analysenhet

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Meteorological, oceanographic and ship data collected on board icebreaker Oden during the Oden Southern Ocean 2010/11 expedition

Citering

Polarforskningssekretariatet (2018). <em>Meteorological, oceanographic and ship data collected on board icebreaker Oden during the Oden Southern Ocean 2010/11 expedition</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.7/1">https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.7/1</a>

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

Datamaterialet samlades ombord isbrytaren Oden under expeditionen Oden Southern Ocean 2010/11. Datamaterialet innefattar meteorologiska variabler, oceanografiska variabler, samt position-, fart- och kursdata från fartyget.

Ytterligare metadata om variabler och instrumentation, samt ruttinformation finns i zipfilen.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-12-08 — 2011-01-16

Insamlingsmetod

Meteorologiskal and oceanografiska mätningar

Publicerad: 2018-06-11
Senast uppdaterad: 2020-01-20