Vattenkemidata från sjön Erken, 1989-2015

SND-ID: ECDS 0205

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Yang Yang - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Beskrivning

Vattenkemidata från Erken 1989 till 2015, insamlade av Erkens monitoringprogram.

Datasetet innehåller också data för artikeln:
Yang, Y., Pettersson, K. & Padisák, J. Hydrobiologia (2016) 'Repetitive baselines of phytoplankton succession in an unstably stratified temperate lake (Lake Erken, Sweden): a long-term analysis' 764: 211. https://doi.org/10.1007/s10750-015-2314-1

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-01-01 – 2011-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Erken

Publikationer

Yang, Y., Pettersson, K. & Padisák, J. Hydrobiologia (2016) 'Repetitive baselines of phytoplankton succession in an unstably stratified temperate lake (Lake Erken, Sweden): a long-term analysis' 764: 211. https://doi.org/10.1007/s10750-015-2314-1
Länk till artiklen
DOI: https://doi.org/10.1007/s10750-015-2314-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Vattenkemidata från sjön Erken, 1989-2015

Ladda ner data

Beskrivning

Variabler:
Date, Year, Month, Week, Depth Stratification, Layer, Sec., pH, Alk, Cond, Col, Tur, SPM, SPOM, COD, Chl a, MRP/PO4-P, PP, dissP, SUP, Tot-P, NH4, NO2, NO3, NO2+NO3, PN dissN, Tot-N, Si

Det är fritt fram att använda data från vårt monitoringprogram, men vi vill att ni som använder data ska informera oss så att vi kan hålla reda på vilka projekt som utnyttjar Erkens monitoringprogram.

Version 1.0

Citering

Yang Yang. Uppsala universitet (2018). Vattenkemidata från sjön Erken, 1989-2015. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/1q4h-ws15

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Yang Yang - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2020-04-23