Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 12 augusti till 19 september 2007

Sammanfattning:

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the Danish-Swedish expedition Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG), which was an international research cruise using the icebreaker Oden in the waters north of Greenland in August 2007.

Karta:

Ladda ner data:

ECDS 0206-001 lomrog.zip Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 12 augusti till 19 september 2007

Identifierare:

SND-ID:

Sammanfattning:

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the Danish-Swedish expedition Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG), which was an international research cruise using the icebreaker Oden in the waters north of Greenland in August 2007.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-08-12 — 2007-09-19

Insamlingshändelser:

2007-08-12 — 2007-09-19 (Fältobservationer)

Geografisk plats:

Geografisk beskrivning:

Lomonosovryggen utanför Grönland

Typ av dataformat:

Rörliga mätningar

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du har publicerat något baserat på denna studie, så maila gärna snd@snd.gu.se en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

ECDS 0206-001 lomrog.zip Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 12 augusti till 19 september 2007

Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during August 12 through September 19 2007.

Citering:

Polarforskningssekretariatet (2017). Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during August 12 through September 19 2007. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-07-07.5/1

Beskrivning:

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the Danish-Swedish expedition Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG), which was an international research cruise using the icebreaker Oden in the waters north of Greenland. Data includes meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure. Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity. Ship data: Position, Speed, Course, Water depth. Further metadata on instrumentation and the individual variables can be found in the info file. Graphics and files describing the route are included in the package. Quality Information: Obviously erroneous data (e.g. negative air pressure) have been omitted. No other processing or quality check of the data has been undertaken. Users should be aware of this in further data handling and analysis.

Insamlingshändelser:

2007-08-12 - 2007-09-19 (Fältobservationer)

Insamlingsmetod:

Fysiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-08-12 — 2007-09-19

Språk:

Data: Engelska

Licens:

Creative Commons License