Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 12 augusti till 19 september 2007

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

Materialet innehåller meteorologiska, oceanografiska och skeppsdata som samlats in under den danska-svenska expeditionen Lomonosov Ridge utanför Grönland (LOMROG), en internationell forskningskryssning med isbrytaren Oden norr om Grönland, augusti 2007.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Identifierare

SND-ID: ECDS 0206

Beskrivning

Materialet innehåller meteorologiska, oceanografiska och skeppsdata som samlats in under den danska-svenska expeditionen Lomonosov Ridge utanför Grönland (LOMROG), en internationell forskningskryssning med isbrytaren Oden norr om Grönland, augusti 2007.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-08-12 — 2007-09-19

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet

Geografisk beskrivning: Lomonosovryggen utanför Grönland

Data innefattar personuppgifter

Nej

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during August 12 through September 19 2007.

Citering

Polarforskningssekretariatet (2017). <em>Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during August 12 through September 19 2007.</em> Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.5/1">https://doi.org/10.5879/ecds/2016-07-07.5/1</a>

Skapare/primärforskare

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the Danish-Swedish expedition Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG), which was an international research cruise using the icebreaker Oden in the waters north of Greenland.

Data includes meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure.

Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity.

Ship data: Position, Speed, Course, Wa

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-08-12 — 2007-09-19

Insamlingsmetod

Fysiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-08-12 — 2007-09-19

Publicerad: 2018-02-20
Senast uppdaterad: 2020-01-20