Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 12 augusti till 19 september 2007

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Materialet innehåller meteorologiska, oceanografiska och skeppsdata som samlats in under den danska-svenska expeditionen Lomonosov Ridge utanför Grönland (LOMROG), en internationell forskningskryssning med isbrytaren Oden norr om Grönland, augusti 2007.

Karta:

Hemsida:

Ladda ner data:

Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 12 augusti till 19 september 2007

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0206

Beskrivning:

Materialet innehåller meteorologiska, oceanografiska och skeppsdata som samlats in under den danska-svenska expeditionen Lomonosov Ridge utanför Grönland (LOMROG), en internationell forskningskryssning med isbrytaren Oden norr om Grönland, augusti 2007.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-08-12 — 2007-09-19

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Arktiska havet

Geografisk beskrivning: Lomonosovryggen utanför Grönland

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 12 augusti till 19 september 2007

Licens:

Creative Commons License

Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during August 12 through September 19 2007.

Citering:

Polarforskningssekretariatet (2017). Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG) - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during August 12 through September 19 2007. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-07-07.5/1

Beskrivning:

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the Danish-Swedish expedition Lomonosov Ridge off Greenland (LOMROG), which was an international research cruise using the icebreaker Oden in the waters north of Greenland.

Data includes meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure.

Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity.

Ship data: Position, Speed, Course, Wa

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-08-12 — 2007-09-19

Insamlingsmetod:

Fysiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-08-12 — 2007-09-19