Arctic Gakkel Vents (AGAVE) 2007 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning:

I juli 2007 genomfördes forskningsexpeditionen Arctic Gakkel Vents (AGAVE) med isbrytaren Oden i Arktiska oceanen. AGAVE var ett amerikanskt forskningsprojekt där man undersökte livet i de hydrotermala utlopp från jordens kärna man har hittat vid Gakkelryggen, en bergsrygg under Arktiska oceanen.

Expeditionen genomfördes i samarbete mellan forskare från USA, Sverige, Tyskland och Japan inom ramen för det Internationella polaråret 2007–2008.

Under AGAVE-expeditionen gjordes en mängd upptäckter, men den största är nog att axialklyftan vid 85°E på Gakkelryggen är täckt av pyroklastiska avlagringar (material från vulkanutbrott), och det är den största enskilda pyroklastiska avlagringen som någonsin hittats på havsbotten.

Syfte:

AGAVE-expeditionen hade två syften: ett vetenskapligt syfte som var att undersöka Gakkelryggens vulkaniska och hydrotermiska egenskaper, samt ett tekniskt syfte som var att utveckla ny teknik för forskning av istäckta hav.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Polarforskningssekretariatet

Skapare/primärforskare:

Polarforskningssekretariatet

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0207

DOI: 10.5879/ECDS/2016-07-07.6/1

Beskrivning:

I juli 2007 genomfördes forskningsexpeditionen Arctic Gakkel Vents (AGAVE) med isbrytaren Oden i Arktiska oceanen. AGAVE var ett amerikanskt forskningsprojekt där man undersökte livet i de hydrotermala utlopp från jordens kärna man har hittat vid Gakkelryggen, en bergsrygg under Arktiska oceanen.

Expeditionen genomfördes i samarbete mellan forskare från USA, Sverige, Tyskland och Japan inom ramen för det Internationella polaråret 2007–2008.

Under AGAVE-expeditionen gjordes en mängd upptäckter, men den största är nog att axialklyftan vid 85°E på Gakkelryggen är täckt av pyroklastiska avlagringar (material från vulkanutbrott), och det är den största enskilda pyroklastiska avlagringen som någonsin hittats på havsbotten.

Syfte:

AGAVE-expeditionen hade två syften: ett vetenskapligt syfte som var att undersöka Gakkelryggens vulkaniska och hydrotermiska egenskaper, samt ett tekniskt syfte som var att utveckla ny teknik för forskning av istäckta hav.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-07-01 — 2007-08-10

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Arktiska havet

Lägsta geografiska enhet:

Land

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Arctic Gakkel Vents (AGAVE) Expedition - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during July 1 through August 9 2007

Citeringsförslag:

Polarforskningssekretariatet. Polarforskningssekretariatet (2017). Arctic Gakkel Vents (AGAVE) Expedition - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during July 1 through August 9 2007. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-07-07.6/1

Skapare/primärforskare:

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning:

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the US-Swedish expedition Arctic Gakkel Vents (AGAVE), which was an international research cruise using the icebreaker Oden in the Arctic Ocean.

Data includes:

meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure.

Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity.

Ship data: Position, Speed, Course, Water depth.

Further metad

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-07-01 — 2007-08-09

Insamlingsmetod:

Fysiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-07-01 — 2007-08-09

Variabler:

15

Publicerad: 2018-02-20
Senast uppdaterad: 2020-02-13