Expedition: Arctic Gakkel Vents (AGAVE) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 1 juli till 9 augusti 2007

Sammanfattning:

I juli 2007 genomfördes forskningsexpeditionen Arctic Gakkel Vents (AGAVE) med isbrytaren Oden i Arktiska oceanen. AGAVE var ett amerikanskt forskningsprojekt där man undersökte livet i de hydrotermala utlopp från jordens kärna man har hittat vid Gakkelryggen, en bergsrygg under Arktiska oceanen. Expeditionen genomfördes i samarbete mellan forskare från USA, Sverige, Tyskland och Japan inom ramen för det Internationella polaråret 2007–2008. Under AGAVE-expeditionen gjordes en mängd upptäckter, men den största är nog att axialklyftan vid 85°E på Gakkelryggen är täckt av pyroklastiska avlagringar (material från vulkanutbrott), och det är den största enskilda pyroklastiska avlagringen som någonsin hittats på havsbotten.

Karta:

Ladda ner data:

ECDS 0207-001 agave.zip Expedition: Arctic Gakkel Vents (AGAVE) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 1 juli till 9 augusti 2007

Identifierare:

SND-ID:

DOI: doi.org/10.5879/ECDS/2016-07-07.6/1

Syfte:

AGAVE-expeditionen hade två syften: ett vetenskapligt syfte som var att undersöka Gakkelryggens vulkaniska och hydrotermiska egenskaper, samt ett tekniskt syfte som var att utveckla ny teknik för forskning av istäckta hav.

Sammanfattning:

I juli 2007 genomfördes forskningsexpeditionen Arctic Gakkel Vents (AGAVE) med isbrytaren Oden i Arktiska oceanen. AGAVE var ett amerikanskt forskningsprojekt där man undersökte livet i de hydrotermala utlopp från jordens kärna man har hittat vid Gakkelryggen, en bergsrygg under Arktiska oceanen. Expeditionen genomfördes i samarbete mellan forskare från USA, Sverige, Tyskland och Japan inom ramen för det Internationella polaråret 2007–2008. Under AGAVE-expeditionen gjordes en mängd upptäckter, men den största är nog att axialklyftan vid 85°E på Gakkelryggen är täckt av pyroklastiska avlagringar (material från vulkanutbrott), och det är den största enskilda pyroklastiska avlagringen som någonsin hittats på havsbotten.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-07-01 — 2007-08-10

Insamlingshändelser:

2007-07-01 — 2007-08-09 (Fältobservationer)

Geografisk plats:

Typ av dataformat:

Rörliga mätningar

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Länk till publikationslista:

Om du har publicerat något baserat på denna studie, så maila gärna snd@snd.gu.se en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

ECDS 0207-001 agave.zip Expedition: Arctic Gakkel Vents (AGAVE) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 1 juli till 9 augusti 2007

Arctic Gakkel Vents (AGAVE) Expedition - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during July 1 through August 9 2007

Citering:

Polarforskningssekretariatet (2017). Arctic Gakkel Vents (AGAVE) Expedition - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during July 1 through August 9 2007. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-07-07.6/1

Beskrivning:

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the US-Swedish expedition Arctic Gakkel Vents (AGAVE), which was an international research cruise using the icebreaker Oden in the Arctic Ocean. Data includes: meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure. Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity. Ship data: Position, Speed, Course, Water depth. Further metadata on instrumentation and the individual variables can be found in the info file. Graphics and files describing the route are included in the package. Quality Information: Obviously erroneous data (e.g. negative air pressure) have been omitted. No other processing or quality check of the data has been undertaken. Users should be aware of this in further data handling and analysis.

Insamlingshändelser:

2007-07-01 - 2007-08-09 (Fältobservationer)

Insamlingsmetod:

Fysiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-07-01 — 2007-08-09

Variabler:

15

Språk:

Data: Engelska

Licens:

Creative Commons License