Oden Arctic Technology Research Cruise (OATRC 2015) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 18 september till 1 oktober 2015

Sammanfattning:

I september 2015 genomfördes den norsk-svenska forskningsexpeditionen Oden Arctic Technology Research Cruise (OATRC 2015) med de svenska isbrytarna Oden och Frej i Arktiska oceanen norr om Svalbard. Expeditionen var ett samarbete mellan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) och Polarforskningssekretariatet. Två liknande expeditioner genomfördes 2012 och 2013. OATRC 2015 var ett projekt inom Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT), som är ett center för forskningsbaserad innovation som inrättats av Norges forskningsråd med NTNU som värd. Ombord på isbrytarna undersökte den norska forskargruppen bland annat havsisens och isbergens fysikaliska och mekaniska egenskaper och studerade isbrytarna Oden och Frejs prestanda och framkomlighet under skiftande isförhållanden. Det utfördes en studie av isbrytarbesättningens exponering för helkroppsvibrationer. Helkroppsvibration innebär att hela kroppen utsätts för vibrationer, antingen när någon står, sitter eller ligger. Exponering för helkroppsvibrationer påverkar framförallt nedre delen av ryggen och stu

... Visa mer..

Karta:

Ladda ner data:

ECDS 0208-001 oatrc2015.zip Oden Arctic Technology Research Cruise (OATRC 2015) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 18 september till 1 oktober 2015

Identifierare:

SND-ID:

Sammanfattning:

I september 2015 genomfördes den norsk-svenska forskningsexpeditionen Oden Arctic Technology Research Cruise (OATRC 2015) med de svenska isbrytarna Oden och Frej i Arktiska oceanen norr om Svalbard. Expeditionen var ett samarbete mellan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) och Polarforskningssekretariatet. Två liknande expeditioner genomfördes 2012 och 2013. OATRC 2015 var ett projekt inom Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT), som är ett center för forskningsbaserad innovation som inrättats av Norges forskningsråd med NTNU som värd. Ombord på isbrytarna undersökte den norska forskargruppen bland annat havsisens och isbergens fysikaliska och mekaniska egenskaper och studerade isbrytarna Oden och Frejs prestanda och framkomlighet under skiftande isförhållanden. Det utfördes en studie av isbrytarbesättningens exponering för helkroppsvibrationer. Helkroppsvibration innebär att hela kroppen utsätts för vibrationer, antingen när någon står, sitter eller ligger. Exponering för helkroppsvibrationer påverkar framförallt nedre delen av ryggen och stu

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015-09-18 — 2015-10-01

Insamlingshändelser:

2015-09-18 — 2015-10-01 (Fältobservationer)

Geografisk plats:

Geografisk beskrivning:

Norr om Svalbard

Typ av dataformat:

Rörliga mätningar

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du har publicerat något baserat på denna studie, så maila gärna snd@snd.gu.se en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

ECDS 0208-001 oatrc2015.zip Oden Arctic Technology Research Cruise (OATRC 2015) - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden från 18 september till 1 oktober 2015

Oden Arctic Technology Research Cruise (OATRC 2015) - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during 18 September to 1 October 2015.

Citering:

Polarforskningssekretariatet (2017). Oden Arctic Technology Research Cruise (OATRC 2015) - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during 18 September to 1 October 2015. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2016-07-07.2/1

Beskrivning:

This data set contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the expedition Oden Arctic Technology Research Cruise 2015 (OATRC 2015), which was an international research cruise using the icebreaker Oden in the Arctic Ocean. Data includes meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure, Cloud height/cloudiness, Photosynthetic Active Radiation (PAR). Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity. Ship data: Position, Speed, Course, Water depth. Further metadata on instrumentation and the individual variables can be found in the info file. Graphics and files describing the route are included in the package. Quality Information: Obviously erroneous data (e.g. negative air pressure) have been omitted. No other processing or quality check of the data has been undertaken. Users should be aware of this in further data handling and analysis.

Insamlingshändelser:

2015-09-18 - 2015-10-01 (Fältobservationer)

Insamlingsmetod:

Fysiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015-09-18 — 2015-10-01

Språk:

Data: Engelska

Licens:

Creative Commons License