Erkenlaboratoriet Monitoringprogrammet

SND-ID: ECDS 0209

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Beskrivning

The Erken Laboratory is located at the south-east shore of the lake Erken 70 km north-east of Stockholm. The station has an extensive environmental monitoring program for Lake Erken, including both manual and high-frequency automatic measurements, and participates in research initiates that investigate effects of climate change in lake ecosystems. The monitoring programme includes measurements of physical and chemical parameters, phytoplankton, and since 2014, greenhouse gas fluxes. The station also offers facilities for the implementation of experiments (e.g. mescocoms).

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Erken

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Erken metadata

Beskrivning

Metadata för sensorinformation för Erkensjön under perioden 2011-2016.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-09-01 – pågående

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-04-26