Inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken, 2000-2016

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Yang Yang - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Beskrivning:

Data från inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2000-2016, utförda av Erkens monitoringprogram.
Innehåller bland annat variabler för: temperatur, pH, konduktivitet, alkalinitet, grumlighet, absorbans, suspenderat material, fosfatfosfor, syrgas.

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar.

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Skapare/primärforskare:

Yang Yang - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0214

Beskrivning:

Data från inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2000-2016, utförda av Erkens monitoringprogram.
Innehåller bland annat variabler för: temperatur, pH, konduktivitet, alkalinitet, grumlighet, absorbans, suspenderat material, fosfatfosfor, syrgas.

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000-01-01 — 2011-12-31

2012-01-01 — 2016-06-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Erken

Nyckelord:

Kontakt för frågor om data:

Helena Enderskog

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Dataset 1

Inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2000-2011

Citeringsförslag:

Yang Yang. Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC) (2018). Inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2000-2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/amc9-4156

Skapare/primärforskare:

Yang Yang - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Beskrivning:

Inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2000-2011
Innehåller bland annat variabler för: temperatur, pH, konduktivitet, alkalinitet, grumlighet, absorbans, suspenderat material, fosfatfosfor, syrgas.

Det är fritt fram att använda data från vårt monitoringprogram, men vi vill att ni som använder datat ska informera oss så att vi kan hålla reda på vilka projekt som utnyttjar Erkens monitoringprogram.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000-01-01 — 2011-12-31

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Dataset 2

Inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2012-2016

Citeringsförslag:

Yang Yang. Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC) (2018). Inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2012-2016. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/m2gc-8b47

Skapare/primärforskare:

Yang Yang - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Beskrivning:

Inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2012-2016
pH/Conductivity/ Turbidity/ Alkalinity/ Absorbance/ particles/ Chla/ Temperature/ nutrients

Det är fritt fram att använda data från vårt monitoringprogram, men vi vill att ni som använder datat ska informera oss så att vi kan hålla reda på vilka projekt som utnyttjar Erkens monitoringprogram.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-01-01 — 2016-06-30

Publicerad: 2020-04-23
Senast uppdaterad: 2020-05-04