Inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken, 2000-2016

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Yang Yang - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Beskrivning

Data från inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2000-2016, utförda av Erkens monitoringprogram.
Innehåller bland annat variabler för: temperatur, pH, konduktivitet, alkalinitet, grumlighet, absorbans, suspenderat material, fosfatfosfor, syrgas.

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar.

Karta

Skapare/primärforskare

Yang Yang - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Identifierare

SND-ID: ECDS 0214

Beskrivning

Data från inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2000-2016, utförda av Erkens monitoringprogram.
Innehåller bland annat variabler för: temperatur, pH, konduktivitet, alkalinitet, grumlighet, absorbans, suspenderat material, fosfatfosfor, syrgas.

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar.

Tidsperiod(er) som undersökts

2000-01-01 — 2011-12-31

2012-01-01 — 2016-06-30

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Erken

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Dataset 1

Inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2000-2011

Citeringsförslag

Yang Yang. Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC) (2018). <em>Inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2000-2011</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/amc9-4156">https://doi.org/10.5879/amc9-4156</a>

Skapare/primärforskare

Yang Yang - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Beskrivning

Inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2000-2011
Innehåller bland annat variabler för: temperatur, pH, konduktivitet, alkalinitet, grumlighet, absorbans, suspenderat material, fosfatfosfor, syrgas.

Det är fritt fram att använda data från vårt monitoringprogram, men vi vill att ni som använder datat ska informera oss så att vi kan hålla reda på vilka projekt som utnyttjar Erkens monitoringprogram.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

2000-01-01 — 2011-12-31

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Dataset 2

Inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2012-2016

Citeringsförslag

Yang Yang. Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC) (2018). <em>Inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2012-2016</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/m2gc-8b47">https://doi.org/10.5879/m2gc-8b47</a>

Skapare/primärforskare

Yang Yang - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Beskrivning

Inlopps- och utloppskemiska analyser vid sjön Erken 2012-2016
pH/Conductivity/ Turbidity/ Alkalinity/ Absorbance/ particles/ Chla/ Temperature/ nutrients

Det är fritt fram att använda data från vårt monitoringprogram, men vi vill att ni som använder datat ska informera oss så att vi kan hålla reda på vilka projekt som utnyttjar Erkens monitoringprogram.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-01-01 — 2016-06-30

Publicerad: 2020-04-23
Senast uppdaterad: 2020-05-04