Temperatur och syre vid sjön Erken, 1940-2015

SND-ID: ECDS 0216

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Beskrivning

Långsiktiga mätningar av temperaturprofil och syre i Erken 1940-2015, utförda av Erkens monitoringprogram.

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1940-07-06 – 2015-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Erken

Publikationer
Dataset
Temperatur och syre vid sjön Erken 1940-2015

Ladda ner data

Beskrivning

Långsiktiga mätningar av temperaturprofil och syre i Erken 1940-2015.

Det är fritt fram att använda data från vårt monitoringprogram, men vi vill att ni som använder datat ska informera oss så att vi kan hålla reda på vilka projekt som utnyttjar Erkens monitoringprogram.

Version 1.0

Citering

Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC). Uppsala universitet (2018). Temperatur och syre vid sjön Erken 1940-2015. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/0b76-yq43

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2020-04-23