Temperatur och syre vid sjön Erken, 1940-2015

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Beskrivning:

Långsiktiga mätningar av temperaturprofil och syre i Erken 1940-2015, utförda av Erkens monitoringprogram.

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar.

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Skapare/primärforskare:

Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0216

Beskrivning:

Långsiktiga mätningar av temperaturprofil och syre i Erken 1940-2015, utförda av Erkens monitoringprogram.

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1940-07-06 — 2015-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Erken

Nyckelord:

Contacts for questions about the data:

Don Pierson

William Montero

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Temperatur och syre vid sjön Erken 1940-2015

Citeringsförslag:

Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC). Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC) (2018). Temperatur och syre vid sjön Erken 1940-2015. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/0b76-yq43

Skapare/primärforskare:

Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Beskrivning:

Långsiktiga mätningar av temperaturprofil och syre i Erken 1940-2015.

Det är fritt fram att använda data från vårt monitoringprogram, men vi vill att ni som använder datat ska informera oss så att vi kan hålla reda på vilka projekt som utnyttjar Erkens monitoringprogram.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2020-04-23