Växtplankton i sjön Erken, 1989-2011

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Uppsala universitet, Erkenlaboratoriet

Beskrivning:

Data över fytoplanktonbiomassa från sjön Erken 1989-2011 (artnivå). Provtagning varje vecka under isfri period och månadsvis provtagning under istäckt period.

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar.

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Skapare/primärforskare:

Uppsala universitet, Erkenlaboratoriet

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0217

Beskrivning:

Data över fytoplanktonbiomassa från sjön Erken 1989-2011 (artnivå). Provtagning varje vecka under isfri period och månadsvis provtagning under istäckt period.

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989-01-01 — 2011-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Erken

Nyckelord:

Kontakt för frågor om data:

Silke Langenheder

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

Fytoplanktondata i sjön Erken 1989-2011

Citeringsförslag:

Uppsala universitet, Erkenlaboratoriet. Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC) (2018). Fytoplanktondata i sjön Erken 1989-2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/pabf-2q87

Skapare/primärforskare:

Uppsala universitet, Erkenlaboratoriet

Beskrivning:

Data över fytoplanktonbiomassa från sjön Erken 1989-2011 (artnivå). Provtagning varje vecka under isfri period och månadsvis provtagning under istäckt period.

Det är fritt fram att använda data från vårt monitoringprogram, men vi vill att ni som använder data ska informera oss så att vi kan hålla reda på vilka projekt som utnyttjar Erkens monitoringprogram.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2018-08-30
Senast uppdaterad: 2020-01-29