Växtplankton i sjön Erken 1989-2011

Beskrivning:

Data över fytoplanktonbiomassa från sjön Erken 1989-2011 (artnivå). Provtagning varje vecka under isfri period och månadsvis provtagning under istäckt period.

Nyckelord:

Karta:

Ladda ner data:

Fytoplanktondata i sjön Erken 1989-2011

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0217

Beskrivning:

Data över fytoplanktonbiomassa från sjön Erken 1989-2011 (artnivå). Provtagning varje vecka under isfri period och månadsvis provtagning under istäckt period.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989-01-01 — 2011-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Erken

Nyckelord:

Kontaktperson för frågor om data:

Silke Langenheder

Version 1.0:

Ladda ner data:

Fytoplanktondata i sjön Erken 1989-2011

Fytoplanktondata i sjön Erken 1989-2011

Citering:

Uppsala universitet, Erkenlaboratoriet. Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC) (2018). Fytoplanktondata i sjön Erken 1989-2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/pabf-2q87

Beskrivning:

Data över fytoplanktonbiomassa från sjön Erken 1989-2011 (artnivå). Provtagning varje vecka under isfri period och månadsvis provtagning under istäckt period.

Det är fritt fram att använda data från vårt monitoringprogram, men vi vill att ni som använder data ska informera oss så att vi kan hålla reda på vilka projekt som utnyttjar Erkens monitoringprogram.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska