Växtplankton i sjön Erken, 1989-2011

SND-ID: ECDS 0217

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Uppsala universitet, Erkenlaboratoriet

Beskrivning

Data över fytoplanktonbiomassa från sjön Erken 1989-2011 (artnivå). Provtagning varje vecka under isfri period och månadsvis provtagning under istäckt period.

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar.
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-01-01–2011-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Erken

Publikationer
Dataset
Fytoplanktondata i sjön Erken 1989-2011

Ladda ner data

Beskrivning

Data över fytoplanktonbiomassa från sjön Erken 1989-2011 (artnivå). Provtagning varje vecka under isfri period och månadsvis provtagning under istäckt period.

Det är fritt fram att använda data från vårt monitoringprogram, men vi vill att ni som använder data ska informera oss så att vi kan hålla reda på vilka projekt som utnyttjar Erkens monitoringprogram.

Version 1.0

Citering

Uppsala universitet, Erkenlaboratoriet. Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC) (2018). <em>Fytoplanktondata i sjön Erken 1989-2011</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/pabf-2q87">https://doi.org/10.5879/pabf-2q87</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Uppsala universitet, Erkenlaboratoriet

Publicerad: 2018-08-30
Senast uppdaterad: 2020-01-29