Växtplankton i sjön Erken, 1989-2011

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Uppsala universitet, Erkenlaboratoriet

Beskrivning

Data över fytoplanktonbiomassa från sjön Erken 1989-2011 (artnivå). Provtagning varje vecka under isfri period och månadsvis provtagning under istäckt period.

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar.

Karta

Skapare/primärforskare

Uppsala universitet, Erkenlaboratoriet

Identifierare

SND-ID: ECDS 0217

Beskrivning

Data över fytoplanktonbiomassa från sjön Erken 1989-2011 (artnivå). Provtagning varje vecka under isfri period och månadsvis provtagning under istäckt period.

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar.

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-01-01 — 2011-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Erken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Fytoplanktondata i sjön Erken 1989-2011

Citering

Uppsala universitet, Erkenlaboratoriet. Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC) (2018). <em>Fytoplanktondata i sjön Erken 1989-2011</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/pabf-2q87">https://doi.org/10.5879/pabf-2q87</a>

Skapare/primärforskare

Uppsala universitet, Erkenlaboratoriet

Beskrivning

Data över fytoplanktonbiomassa från sjön Erken 1989-2011 (artnivå). Provtagning varje vecka under isfri period och månadsvis provtagning under istäckt period.

Det är fritt fram att använda data från vårt monitoringprogram, men vi vill att ni som använder data ska informera oss så att vi kan hålla reda på vilka projekt som utnyttjar Erkens monitoringprogram.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 2018-08-30
Senast uppdaterad: 2020-01-29