Calculating Essential Biodiversity Variables for species population abundance in the Baltic Sea

SND-ID: ECDS 0219

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Beskrivning

Innehåller data för BALTIS-analysen som genomfördes för "Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance on a global scale" som ingår i: Kissling, W. D., et al. (2018), Bygga väsentliga biodiversitetsvariabler (EBV) av artdistribution och överflöd på global nivå. Biol Rev, 93: 600-625. doi: 10,1111 / brv.12359

Datasetet består av inmatnings- och utdatafiler, geografiska platser och R-skript.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1979 – 2013

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östersjön

Publikationer
Dataset
Calculating Essential Biodiversity Variables for species population abundance in the Baltic Sea

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

This data set contains the documentation of the BALTIC data set analysis as a part of the manuscript 'Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance at a global scale' by

Kissling, W. D., et al. (2018), Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance at a global scale. Biol Rev, 93: 600-625. doi:10.1111/brv.12359

The data set contains input and output files, geographic locations, and R scripts.

Version 1.0

Citering

Matthias Obst. Göteborgs universitet (2018). Calculating Essential Biodiversity Variables for species population abundance in the Baltic Sea. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/z0z7-r460

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Stillbild

Programvara

Skapare/primärforskare

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Datainsamling

  • Instrument: Mikroskop

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2018-03-20
Senast uppdaterad: 2021-08-20