Calculating Essential Biodiversity Variables for species population abundance in the Baltic Sea

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Beskrivning:

Innehåller data för BALTIS-analysen som genomfördes för "Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance on a global scale" som ingår i: Kissling, W. D., et al. (2018), Bygga väsentliga biodiversitetsvariabler (EBV) av artdistribution och överflöd på global nivå. Biol Rev, 93: 600-625. doi: 10,1111 / brv.12359

Datasetet består av inmatnings- och utdatafiler, geografiska platser och R-skript.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Skapare/primärforskare:

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0219

Beskrivning:

Innehåller data för BALTIS-analysen som genomfördes för "Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance on a global scale" som ingår i: Kissling, W. D., et al. (2018), Bygga väsentliga biodiversitetsvariabler (EBV) av artdistribution och överflöd på global nivå. Biol Rev, 93: 600-625. doi: 10,1111 / brv.12359

Datasetet består av inmatnings- och utdatafiler, geografiska platser och R-skript.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979 — 2013

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Östersjön

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Calculating Essential Biodiversity Variables for species population abundance in the Baltic Sea

Citeringsförslag:

Matthias Obst. Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper (2018). Calculating Essential Biodiversity Variables for species population abundance in the Baltic Sea. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/z0z7-r460

Skapare/primärforskare:

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Beskrivning:

This data set contains the documentation of the BALTIC data set analysis as a part of the manuscript 'Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance at a global scale' by

Kissling, W. D., et al. (2018), Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance at a global scale. Biol Rev, 93: 600-625. doi:10.1111/brv.12359

The data set contains input and output files, geographic locations, and R scripts.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Stillbild

Programvara

Publicerad: 2018-03-20
Senast uppdaterad: 2019-06-11