Oden Southern Ocean 2009/10 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during February through March 2010

SND-ID: ECDS 0220

Den här studien är en del av samlingen Isbrytaren Oden

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

John Anderson - Rice University

Polarforskningssekretariatet

Beskrivning

Innehåller data som samlats under den amerikanska-svenska expeditionen Oden Southern Ocean 2009/10, en internationell forskningskryssning med isbrytaren Oden.

Data inkluderar: vattendjup, tryck, vattentemperatur, salthalt, ledningsförmåga och upplöst syre.

Denna dataset förvärvades med Sea-Bird SBE-9 CTD.

Data kan laddas ned från:
http://www.marine-geo.org/tools/search/Files.php?data_set_uid=16976

Mer information om kryssningen, länkar till publikationer mm finns på http://polarforskningsportalen.se/en/antarctica/expeditions/oden-southern-ocean-2009-10
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

210-02-08 – 2010-03-12

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Pine Island Bay, Antarctica

Publikationer
Dataset
Oden Southern Ocean 2009/10 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during February through March 2010

Skapare/primärforskare

John Anderson - Rice University

Polarforskningssekretariatet

Ingår i samling hos SND

Isbrytaren Oden

Publicerad: 2018-02-02
Senast uppdaterad: 2022-12-05