Arctic Ocean 2016 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

SND-ID: ECDS 0221

Den här studien är en del av samlingen Arctic Ocean 2016 , Isbrytaren Oden

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Katarina Gårdfeldt - Chalmers tekniska högskola

Mary-Lynn Dickson - Natural Resources Canada

Beskrivning

Arctic Ocean 2016 var en forskningsexpedition som, i samarbete med Kanada, avgick sommaren 2016 med de båda isbrytarna Oden och Louis S. St-Laurent.

Isbrytaren Oden avreser från Longyearbyen på Svalbard 8 augusti för att möta upp den kanadensiska isbrytaren Louis S. St-Laurent och inleda expeditionen. Fartygen kommer att arbeta i Arktiska oceanen, främst i Amundsenbassängen och områdena kring undervattensbergskedjorna Lomonosovryggen och Alfaryggen. Expeditionen pågår i sex veckor.

Syftet med det kanadensiska forskningsprogrammet var att samla in data om den kanadensiska kontinentalsockelns utsträckning. Insamlad data kommer att ligga till grund för Kanadas anspråk på områden som är en förlängning av landets kontinentalsockel enligt FN:s havsrättskonvention. De svenska forskningsprojekten hade inriktning på miljökemi, maringeologi och atmosfärforskning. Ombord fanns även danska och norska forskningsprojekt inom maringeologi respektive isteknik.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-08-08 – 2016-09-20

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet

Geografisk beskrivning: Huvudsakligen i Amundsenbassängen och i områden runt Lomonosovryggen och Alfaryggen.

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Expedition Arctic Ocean 2016 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during August to September 2016

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

This dataset contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the Canadian-Swedish expedition Arctic Ocean 2016, which was an international research cruise using the icebreaker Oden.

Data include:

Meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure, Cloud height/cloudiness, Photosynthetic Active Radiation (PAR).

Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity.

Ship data: Position, Speed

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Katarina Gårdfeldt, Mary-Lynn Dickson. Polarforskningssekretariatet (2018). Expedition Arctic Ocean 2016 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during August to September 2016. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/xtz7-j750

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Katarina Gårdfeldt - Chalmers tekniska högskola

Mary-Lynn Dickson - Natural Resources Canada

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-08-08 – 2016-09-20

Insamlingsmetod

Fysiska mätningar

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-08-08–2016-09-20
  • Instrument: CTD - Conductivity, Temperature, Depth

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Arctic Ocean 2016

Isbrytaren Oden

Publicerad: 2018-08-30
Senast uppdaterad: 2022-12-05