Arctic Ocean 2016 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

Den här studien är en del av samlingen Arctic Ocean 2016

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Katarina Gårdfeldt - Chalmers tekniska högskola

Mary-Lynn Dickson - Natural Resources Canada

Beskrivning:

Arctic Ocean 2016 var en forskningsexpedition som, i samarbete med Kanada, avgick sommaren 2016 med de båda isbrytarna Oden och Louis S. St-Laurent.

Isbrytaren Oden avreser från Longyearbyen på Svalbard 8 augusti för att möta upp den kanadensiska isbrytaren Louis S. St-Laurent och inleda expeditionen. Fartygen kommer att arbeta i Arktiska oceanen, främst i Amundsenbassängen och områdena kring undervattensbergskedjorna Lomonosovryggen och Alfaryggen. Expeditionen pågår i sex veckor.

Syftet med det kanadensiska forskningsprogrammet var att samla in data om den kanadensiska kontinentalsockelns utsträckning. Insamlad data kommer att ligga till grund för Kanadas anspråk på områden som är en förlängning av landets kontinentalsockel enligt FN:s havsrättskonvention. De svenska forskningsprojekten hade inriktning på miljökemi, maringeologi och atmosfärforskning. Ombord fanns även danska och norska forskningsprojekt inom maringeologi respektive isteknik.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Polarforskningssekretariatet

Skapare/primärforskare:

Katarina Gårdfeldt - Chalmers tekniska högskola

Mary-Lynn Dickson - Natural Resources Canada

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0221

Beskrivning:

Arctic Ocean 2016 var en forskningsexpedition som, i samarbete med Kanada, avgick sommaren 2016 med de båda isbrytarna Oden och Louis S. St-Laurent.

Isbrytaren Oden avreser från Longyearbyen på Svalbard 8 augusti för att möta upp den kanadensiska isbrytaren Louis S. St-Laurent och inleda expeditionen. Fartygen kommer att arbeta i Arktiska oceanen, främst i Amundsenbassängen och områdena kring undervattensbergskedjorna Lomonosovryggen och Alfaryggen. Expeditionen pågår i sex veckor.

Syftet med det kanadensiska forskningsprogrammet var att samla in data om den kanadensiska kontinentalsockelns utsträckning. Insamlad data kommer att ligga till grund för Kanadas anspråk på områden som är en förlängning av landets kontinentalsockel enligt FN:s havsrättskonvention. De svenska forskningsprojekten hade inriktning på miljökemi, maringeologi och atmosfärforskning. Ombord fanns även danska och norska forskningsprojekt inom maringeologi respektive isteknik.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-08-08 — 2016-09-20

Instrument:

Conductivity, Temperature, Depth (CTD)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Arktiska havet

Geografisk beskrivning: Huvudsakligen i Amundsenbassängen och i områden runt Lomonosovryggen och Alfaryggen.

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Expedition Arctic Ocean 2016 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during August to September 2016

Citeringsförslag:

Katarina Gårdfeldt, Mary-Lynn Dickson. Polarforskningssekretariatet (2018). Expedition Arctic Ocean 2016 - Meteorological, Oceanographic and Ship Data Collected Onboard Icebreaker Oden during August to September 2016. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/xtz7-j750

Skapare/primärforskare:

Katarina Gårdfeldt - Chalmers tekniska högskola

Mary-Lynn Dickson - Natural Resources Canada

Beskrivning:

This dataset contains meteorological, oceanographic and ship data collected during the Canadian-Swedish expedition Arctic Ocean 2016, which was an international research cruise using the icebreaker Oden.

Data include:

Meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure, Cloud height/cloudiness, Photosynthetic Active Radiation (PAR).

Oceanographic variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity.

Ship data: Position, Speed

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-08-08 — 2016-09-20

Insamlingsmetod:

Fysiska mätningar

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-08-08 — 2016-09-20

Publicerad: 2018-08-30
Senast uppdaterad: 2020-01-20