Vegetation inventories from the study: Expansion of deciduous shrubs but not evergreen dwarf shrubs inhibited by reindeer in Scandes mountain range

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Tage Vowles - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Beskrivning:

Innehåller resultat från vegetationsinventeringar av buskheder och björkskogs vegetationstyper, från fyra platser längs den svenska bergskedjan, 1995-2011.

Undersökta platser: Fulufjället, Långfjället, Ritsem och Pulsuvuoma.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0223

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Skapare/primärforskare:

Tage Vowles - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0223

Beskrivning:

Innehåller resultat från vegetationsinventeringar av buskheder och björkskogs vegetationstyper, från fyra platser längs den svenska bergskedjan, 1995-2011.

Undersökta platser: Fulufjället, Långfjället, Ritsem och Pulsuvuoma.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0223

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995-01-01 — 2011-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Fulufjället, Långfjället, Ritsem och Pulsuvuoma.

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

Vegetation inventories from the study: Expansion of deciduous shrubs but not evergreen dwarf shrubs inhibited by reindeer in Scandes mountain range

Citeringsförslag:

Tage Vowles. Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap (2018). Vegetation inventories from the study: Expansion of deciduous shrubs but not evergreen dwarf shrubs inhibited by reindeer in Scandes mountain range. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2017-01-29.1/0

Skapare/primärforskare:

Tage Vowles - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995-01-01 — 2011-12-31

Publicerad: 2018-06-20
Senast uppdaterad: 2019-06-11