Vegetation inventories from the study: Expansion of deciduous shrubs but not evergreen dwarf shrubs inhibited by reindeer in Scandes mountain range

SND-ID: ECDS 0223

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Tage Vowles - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Beskrivning

Innehåller resultat från vegetationsinventeringar av buskheder och björkskogs vegetationstyper, från fyra platser längs den svenska bergskedjan, 1995-2011.

Undersökta platser: Fulufjället, Långfjället, Ritsem och Pulsuvuoma.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0223

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-01-01–2011-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Fulufjället, Långfjället, Ritsem och Pulsuvuoma.

Publikationer
Dataset
Vegetation inventories from the study: Expansion of deciduous shrubs but not evergreen dwarf shrubs inhibited by reindeer in Scandes mountain range

Ladda ner data

Citering

Tage Vowles. Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap (2018). <em>Vegetation inventories from the study: Expansion of deciduous shrubs but not evergreen dwarf shrubs inhibited by reindeer in Scandes mountain range</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/ecds/2017-01-29.1/0">https://doi.org/10.5879/ecds/2017-01-29.1/0</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Tage Vowles - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-01-01–2011-12-31

Publicerad: 2018-06-20
Senast uppdaterad: 2019-06-11