Vegetation inventories from the study: Expansion of deciduous shrubs but not evergreen dwarf shrubs inhibited by reindeer in Scandes mountain range

SND-ID: ECDS 0223

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Tage Vowles - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Beskrivning

Innehåller resultat från vegetationsinventeringar av buskheder och björkskogs vegetationstyper, från fyra platser längs den svenska bergskedjan, 1995-2011.

Undersökta platser: Fulufjället, Långfjället, Ritsem och Pulsuvuoma.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0223

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-01-01 – 2011-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Fulufjället, Långfjället, Ritsem och Pulsuvuoma.

Publikationer
Dataset
Vegetation inventories from the study: Expansion of deciduous shrubs but not evergreen dwarf shrubs inhibited by reindeer in Scandes mountain range

Ladda ner data

Citering

Tage Vowles. Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap (2018). Vegetation inventories from the study: Expansion of deciduous shrubs but not evergreen dwarf shrubs inhibited by reindeer in Scandes mountain range. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ecds/2017-01-29.1/0

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Tage Vowles - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-01-01 – 2011-12-31

Publicerad: 2018-06-20
Senast uppdaterad: 2019-06-11