Species distribution modelling data for Phellinus ferrugineofuscus

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken orcid

Louise Mair - Newcastle University, Natural and Environmental Sciences

Beskrivning

Data från observatiner av ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) i Sverige.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0225

Karta

Skapare/primärforskare

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken orcid

Louise Mair - Newcastle University, Natural and Environmental Sciences

Identifierare

SND-ID: ECDS 0225

Beskrivning

Data från observatiner av ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) i Sverige.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0225

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2000-01-01 — 2013-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ladda ner metadata

Publikationer

Mair, L., Harrison, P. J., Jönsson, M., Löbel, S., Nordén, J., Siitonen, J., Lämås, T., Lundström, A. and Snäll, T. (2017), Evaluating citizen science data for forecasting species responses to national forest management. Ecology and Evolution, 7: 368–378. doi: 10.1002/ece3.2601
Libris Swepub Lärosätets databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Species distribution modelling data for Phellinus ferrugineofuscus

Citering

Tord Snäll, Louise Mair. Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken (2018). <em>Species distribution modelling data for Phellinus ferrugineofuscus</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/ecds/2017-03-23.1/1">https://doi.org/10.5879/ecds/2017-03-23.1/1</a>

Skapare/primärforskare

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken orcid

Louise Mair - Newcastle University, Natural and Environmental Sciences

Beskrivning

The data set consists of seven tab-delimited text files, in txt-format. The read_me file contains more information about the contents of the different files.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 2018-06-08
Senast uppdaterad: 2019-06-11