Species distribution modelling data for Phellinus ferrugineofuscus

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken orcid

Louise Mair - Newcastle University, Natural and Environmental Sciences

Beskrivning:

Data från observatiner av ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) i Sverige.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0225

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken

Skapare/primärforskare:

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken orcid

Louise Mair - Newcastle University, Natural and Environmental Sciences

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0225

Beskrivning:

Data från observatiner av ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) i Sverige.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0225

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000-01-01 — 2013-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Mair, L., Harrison, P. J., Jönsson, M., Löbel, S., Nordén, J., Siitonen, J., Lämås, T., Lundström, A. and Snäll, T. (2017), Evaluating citizen science data for forecasting species responses to national forest management. Ecology and Evolution, 7: 368–378. doi: 10.1002/ece3.2601
Libris Lärosätets databas Swepub

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Species distribution modelling data for Phellinus ferrugineofuscus

Citeringsförslag:

Tord Snäll, Louise Mair. Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken (2018). Species distribution modelling data for Phellinus ferrugineofuscus. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ECDS/2017-03-23.1/1

Skapare/primärforskare:

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken orcid

Louise Mair - Newcastle University, Natural and Environmental Sciences

Beskrivning:

The data set consists of seven tab-delimited text files, in txt-format. The read_me file contains more information about the contents of the different files.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2018-06-08
Senast uppdaterad: 2019-06-11