Arctic Ocean 2016 - Aerosol och meteorologiska data

Den här studien är en del av samlingen Arctic Ocean 2016

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Ian Brooks - University of Leeds

Beskrivning:

Data insamlade under den svensk-kanadensiska expeditionen Arctic Ocean 2016, med forskningskryssningen Oden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0232

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Polarforskningssekretariatet

Skapare/primärforskare:

Ian Brooks - University of Leeds

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0232

Beskrivning:

Data insamlade under den svensk-kanadensiska expeditionen Arctic Ocean 2016, med forskningskryssningen Oden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0232

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-08-08 — 2016-09-20

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Arktiska havet

Geografisk beskrivning: Arktiska havet

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Arctic Ocean 2016 - Aerosol och meteorologiska data

Citeringsförslag:

Ian Brooks. Polarforskningssekretariatet (2018). Arctic Ocean 2016 - Aerosol och meteorologiska data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/zt6n-1x47

Skapare/primärforskare:

Ian Brooks - University of Leeds

Beskrivning:

Measurements: Wind speed and direction, air temperature, humidity, water vapour concentration, surface temperature, overhead cloud base height, cloud fraction statistics, backscatter profiles from aerosol/cloud droplets, solar and infra red radiation, cloud/fog droplet spectrometry, and aerosol size distributions.

Images: 10 second timelapse thermal images of the ice off port side, 10 second (port/stb) and 60 second (forward) visible images of the surface to the horizon.

Sampling: Fog water dr

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-08-08 — 2016-09-20

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-08-08 — 2016-09-20

Publicerad: 2018-02-06
Senast uppdaterad: 2019-10-15