Arctic Ocean 2016 - Mikroplast i Arktiska oceanen

Den här studien är en del av samlingen Arctic Ocean 2016

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

La Daana Kanhai - Galway-Mayo Institute of Technology, Marine and Freshwater Research Centre

Beskrivning

Data insamlade under den svensk-kanadensiska expeditionen Arctic Ocean 2016, med forskningskryssningen Oden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0233

Karta

Skapare/primärforskare

La Daana Kanhai - Galway-Mayo Institute of Technology, Marine and Freshwater Research Centre

Identifierare

SND-ID: ECDS 0233

Beskrivning

Data insamlade under den svensk-kanadensiska expeditionen Arctic Ocean 2016, med forskningskryssningen Oden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0233

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-08-08 — 8-09-20

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktis

Data innefattar personuppgifter

Nej

Publicerad: 2019-10-08
Senast uppdaterad: 2019-10-15