Arctic Ocean 2016 - Mikroplast i Arktiska oceanen

SND-ID: ECDS 0233

Den här studien är en del av samlingen Arctic Ocean 2016 , Isbrytaren Oden

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

La Daana Kanhai - Galway-Mayo Institute of Technology, Marine and Freshwater Research Centre

Beskrivning

Data insamlade under den svensk-kanadensiska expeditionen Arctic Ocean 2016, med forskningskryssningen Oden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0233
Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

Marine and Freshwater Research Centre

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-08-08 – 2016-09-20

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktis

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Data Manager, Polarforskningssekretariatet

datamanager@polar.se

Dataset
Arctic Ocean 2016 - Mikroplast i Arktiska oceanen

Skapare/primärforskare

La Daana Kanhai - Galway-Mayo Institute of Technology, Marine and Freshwater Research Centre

Kontakt för frågor om data

Data Manager, Polarforskningssekretariatet

datamanager@polar.se

Ingår i samling hos SND

Arctic Ocean 2016

Isbrytaren Oden

Publicerad: 2019-10-08
Senast uppdaterad: 2023-04-20