Arctic Ocean 2016 - CTD-data från Sea-Bird

SND-ID: ECDS 0234

Den här studien är en del av samlingen Arctic Ocean 2016

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Beskrivning

Skapare/primärforskare

Katarina Gårdfeldt - Chalmers tekniska högskola

Beskrivning

Data insamlade under den svensk-kanadensiska expeditionen Arctic Ocean 2016, med forskningskryssningen Oden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0234
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola

Ansvarig institution/enhet

Chalmers tekniska högskola
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-08-08–2018-09-20

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktis

Publikationer
Publicerad: 2019-10-08
Senast uppdaterad: 2019-10-17