Arctic Ocean 2016 - GPS-metadata

SND-ID: ECDS 0240

Den här studien är en del av samlingen Arctic Ocean 2016 , Isbrytaren Oden

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Hans-Martin Heyn - NTNU AMOS - Centre for Autonomous Marine Operations and Systems

Beskrivning

Data insamlade under den svensk-kanadensiska expeditionen Arctic Ocean 2016, med forskningskryssningen Oden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0240
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-08-08 – 2016-08-20

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktis

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Data Manager, Polarforskningssekretariatet

datamanager@polar.se

Dataset
Arctic Ocean 2016 - GPS-metadata

Skapare/primärforskare

Hans-Martin Heyn - NTNU AMOS - Centre for Autonomous Marine Operations and Systems

Kontakt för frågor om data

Data Manager, Polarforskningssekretariatet

datamanager@polar.se

Ingår i samling hos SND

Arctic Ocean 2016

Isbrytaren Oden

Publicerad: 2019-10-16
Senast uppdaterad: 2023-03-22