Arctic Ocean 2016 - GPS-metadata

Den här studien är en del av samlingen Arctic Ocean 2016

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Hans-Martin Heyn - NTNU AMOS - Centre for Autonomous Marine Operations and Systems

Beskrivning:

Data insamlade under den svensk-kanadensiska expeditionen Arctic Ocean 2016, med forskningskryssningen Oden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0240

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Skapare/primärforskare:

Hans-Martin Heyn - NTNU AMOS - Centre for Autonomous Marine Operations and Systems

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0240

Beskrivning:

Data insamlade under den svensk-kanadensiska expeditionen Arctic Ocean 2016, med forskningskryssningen Oden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0240

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-08-08 — 2016-08-20

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Arktis

Publicerad: 2019-10-16