Arctic Ocean 2016 - Skärmbilder från marin radarstation

SND-ID: ECDS 0241

Den här studien är en del av samlingen Arctic Ocean 2016

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Runa Skarbø - The Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Beskrivning

Data insamlade under den svensk-kanadensiska expeditionen Arctic Ocean 2016, med forskningskryssningen Oden.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0241
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-08-08 – 2016-08-20

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktis

Publikationer
Publicerad: 2019-10-16