Globala tidvattenvariabler

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Beskrivning:

Data med globala tidvattenvariabler i form av GeoTIFF rasterlager genererade av Vestbo et al (2018).

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0243

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Skapare/primärforskare:

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0243

Beskrivning:

Data med globala tidvattenvariabler i form av GeoTIFF rasterlager genererade av Vestbo et al (2018).

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0243

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Global coverage

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Vestbo S, Obst M, Quevedo-Fernandez F, Intanai I, Funch P (2018). Present and Potential Future Distributions of Asian Horseshoe Crabs Determine Areas for Conservation. Frontiers in Marine Science (In Press).
Frontiers in Marine Science

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Globala tidvattensvariabler

Citeringsförslag:

Matthias Obst. Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper (2017). Globala tidvattensvariabler. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/c49r-x993

Skapare/primärforskare:

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Beskrivning:

The dataset contains the following five raster layers, plus the algorithm for calling the FES program (written in C):
(1) Annual average cycle amplitude in cm
(2) Maximum annual cycle amplitude in cm
(3) Annual standard deviation of cycle amplitude in cm
(4) Annual average duration of tidal cycles in hours
(5) Annual number of cycles

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Publicerad: 2018-04-25
Senast uppdaterad: 2019-06-11