A new high-resolution nation-wide aboveground carbon map for Brazil

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Oskar Englund - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Beskrivning:

Data är baserade på befintliga kartor och en aktuell LULC-karta (änding av markanvändning) för bildandet av ovanjordiskt kol i Brasilien. Kartan speglar nuvarande LULC, har hög noggrannhet och upplösning (50 m) och en nationell täckning.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0244

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Skapare/primärforskare:

Oskar Englund - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0244

Beskrivning:

Data är baserade på befintliga kartor och en aktuell LULC-karta (änding av markanvändning) för bildandet av ovanjordiskt kol i Brasilien. Kartan speglar nuvarande LULC, har hög noggrannhet och upplösning (50 m) och en nationell täckning.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0244

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Brasilien

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Englund, O., Sparovek, G., Berndes, G., Freitas, F., Ometto, JP., Valle, P., Costa C., and Lapola, D., 2017. A new high-resolution nation-wide aboveground carbon map for Brazil. Geo: Geography and Environment, 4(2), e00045. <http://dx.doi.org/10.1002/geo2.45>
Geo: Geography and Environment

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

A new high-resolution nation-wide aboveground carbon map for Brazil

Citeringsförslag:

Oskar Englund. Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap (2017). <em>A new high-resolution nation-wide aboveground carbon map for Brazil</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/ECDS/2017-09-12.1/1">https://doi.org/10.5879/ECDS/2017-09-12.1/1</a>

Skapare/primärforskare:

Oskar Englund - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Beskrivning:

This dataset of aboveground carbon was created based on data from existing maps and an up-to-date LULC map. The map reflects current LULC, has high accuracy and resolution (50 m), and a national coverage. It can be a useful alternative for scientific studies and policy initiatives concerned with existing LULC and LUC outside of existing forests, especially at local scales when high resolution is necessary, and/or outside the Amazon biome.


Map unit: tonnes of aboveground carbon per hectare.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Publicerad: 2017-11-16
Senast uppdaterad: 2019-06-11