A new high-resolution nation-wide aboveground carbon map for Brazil

SND-ID: ECDS 0244

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Oskar Englund - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Beskrivning

Data är baserade på befintliga kartor och en aktuell LULC-karta (änding av markanvändning) för bildandet av ovanjordiskt kol i Brasilien. Kartan speglar nuvarande LULC, har hög noggrannhet och upplösning (50 m) och en nationell täckning.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0244
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Brasilien

Publikationer

Englund, O., Sparovek, G., Berndes, G., Freitas, F., Ometto, JP., Valle, P., Costa C., and Lapola, D., 2017. A new high-resolution nation-wide aboveground carbon map for Brazil. Geo: Geography and Environment, 4(2), e00045. <http://dx.doi.org/10.1002/geo2.45>
Geo: Geography and Environment

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
A new high-resolution nation-wide aboveground carbon map for Brazil

Ladda ner data

Beskrivning

This dataset of aboveground carbon was created based on data from existing maps and an up-to-date LULC map. The map reflects current LULC, has high accuracy and resolution (50 m), and a national coverage. It can be a useful alternative for scientific studies and policy initiatives concerned with existing LULC and LUC outside of existing forests, especially at local scales when high resolution is necessary, and/or outside the Amazon biome.


Map unit: tonnes of aboveground carbon per hectare.

Citering

Oskar Englund. Chalmers tekniska högskola (2017). A new high-resolution nation-wide aboveground carbon map for Brazil. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/ecds/2017-09-12.1/1

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Oskar Englund - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0)
Publicerad: 2017-11-16
Senast uppdaterad: 2019-06-11