20th century deposition from Baltic Sea ship traffic

SND-ID: ECDS 0246

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Björn Claremar - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Anna Rutgersson - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Beskrivning

Data för historiska atmosfäriska avsättningar av sulfat, nitrat och ammonium från land och frakt i Östersjön.

När du använder det här datasetet kan du också citera: Omstedt, A., Edman, M., Claremar, B., and Rutgersson, A.: Modelling the contributions to marine acidification from deposited SOx , NOx , and NHx in The Baltic Sea: past and present situations, Cont. Shelf Res., 111, 234–249, https://doi.org/10.1016/j.csr.2015.08.024, 2015.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Tidsperiod(er) som undersökts

1900–2011

Geografisk täckning
Publikationer

Omstedt, A., Edman, M., Claremar, B., and Rutgersson, A.: Modelling the contributions to marine acidification from deposited SOx , NOx , and NHx in The Baltic Sea: past and present situations, Cont. Shelf Res., 111, 234–249, https://doi.org/10.1016/j.csr.2015.08.024, 2015.
ScienceDirect

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
20th century deposition from Baltic Sea ship traffic

Ladda ner data

Citering

Björn Claremar, Anna Rutgersson. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2018). <em>20th century deposition from Baltic Sea ship traffic</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/ecds/2017-10-10.2/1">https://doi.org/10.5879/ecds/2017-10-10.2/1</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Björn Claremar - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Anna Rutgersson - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Tidsperiod(er) som undersökts

1900–2011

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2018-06-21
Senast uppdaterad: 2019-06-11