Koldioxidflöden från organiska jordar i Sverige 2012-2016

SND-ID: ECDS 0248

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Achim Grelle - Sveriges lantbruksuniversitet

Beskrivning

Koldioxidflöden från odlade och obrukade mark i Harbo, Sverige, mellan 2012 och 2016, uppmätta med eddy-kovarians.

För fullständiga detaljer, se publikationen:
Hadden, D. & Grelle, A (2017). The impact of cultivation on CO2 and CH4 fluxes over organic soils in Sweden, Agricultural and Forest Meteorology, 243, 15 September, 1-8. DOI: 10.1016/j.agrformet.2017.05.002

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-05-22 – 2016-10-05

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Harbo socken

Publikationer

Hadden, D. & Grelle, A (2017). The impact of cultivation on CO2 and CH4 fluxes over organic soils in Sweden, Agricultural and Forest Meteorology, 243, 15 September, 1-8.DOI: 10.1016/j.agrformet.2017.05.002

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Koldioxidflöden från organiska jordar i Sverige 2012-2016

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Achim Grelle. Sveriges lantbruksuniversitet (2019). Koldioxidflöden från organiska jordar i Sverige 2012-2016. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/rxdz-sp15

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Achim Grelle - Sveriges lantbruksuniversitet

Datainsamling

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Eddy covariance
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-05-22–2016-10-05

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-05-07