Koldioxidflöden från organiska jordar i Sverige 2012-2016

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Achim Grelle - Sveriges lantbruksuniversitet

Beskrivning:

Koldioxidflöden från odlade och obrukade mark i Harbo, Sverige, mellan 2012 och 2016, uppmätta med eddy-kovarians.

För fullständiga detaljer, se publikationen:
Hadden, D. & Grelle, A (2017). The impact of cultivation on CO2 and CH4 fluxes over organic soils in Sweden, Agricultural and Forest Meteorology, 243, 15 September, 1-8. DOI: 10.1016/j.agrformet.2017.05.002

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi

Skapare/primärforskare:

Achim Grelle - Sveriges lantbruksuniversitet

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0248

Beskrivning:

Koldioxidflöden från odlade och obrukade mark i Harbo, Sverige, mellan 2012 och 2016, uppmätta med eddy-kovarians.

För fullständiga detaljer, se publikationen:
Hadden, D. & Grelle, A (2017). The impact of cultivation on CO2 and CH4 fluxes over organic soils in Sweden, Agricultural and Forest Meteorology, 243, 15 September, 1-8. DOI: 10.1016/j.agrformet.2017.05.002

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-05-22 — 2016-10-05

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Harbo socken

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hadden, D. & Grelle, A (2017). The impact of cultivation on CO2 and CH4 fluxes over organic soils in Sweden, Agricultural and Forest Meteorology, 243, 15 September, 1-8.DOI: 10.1016/j.agrformet.2017.05.002

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Koldioxidflöden från organiska jordar i Sverige 2012-2016

Citeringsförslag:

Achim Grelle. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi (2019). Koldioxidflöden från organiska jordar i Sverige 2012-2016. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/rxdz-sp15

Skapare/primärforskare:

Achim Grelle - Sveriges lantbruksuniversitet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Beskrivning av insamlingsmetod: Eddy covariance

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-05-22 — 2016-10-05

Publicerad: 2019-05-07