Mikrosatellitdata för lobaria pulmonaria (lunglav), Kuhmo, Finland

SND-ID: ECDS 0249

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken orcid

Cecilia Ronnås - Sveriges lantbruksuniversitet

Beskrivning

Mikrosatellitdata för Lobaria pulmonaria, insamlade i Kuhmo i östra Finland.

För fullständig beskrivning, se:
Ronnås, C., Werth, S., Ovaskainen, O., Várkonyi, G., Scheidegger, C., & Snäll, T. (2017). Discovery of long-distance gamete dispersal in a lichen-forming ascomycete. New Phytologist, 216(1), 216-226. https://doi.org/10.1111/nph.14714
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarig institution/enhet

Artdatabanken

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 – 2010

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Kuhmo, östra Finland

Publikationer

Ronnås, C., Werth, S., Ovaskainen, O., Várkonyi, G., Scheidegger, C., & Snäll, T. (2017). Discovery of long-distance gamete dispersal in a lichen-forming ascomycete. New Phytologist, 216(1), 216-226. https://doi.org/10.1111/nph.14714

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mikrosatellitdata för lobaria pulmonaria (lunglav) Kuhmo, Finland

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Tord Snäll, Cecilia Ronnås. Sveriges lantbruksuniversitet (2019). Mikrosatellitdata för lobaria pulmonaria (lunglav) Kuhmo, Finland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/vzyc-1a28

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken orcid

Cecilia Ronnås - Sveriges lantbruksuniversitet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-06-01–2010-08-31

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-09-17