Mikrosatellitdata för lobaria pulmonaria (lunglav), Kuhmo, Finland

SND-ID: ECDS 0249

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken orcid

Cecilia Ronnås - Sveriges lantbruksuniversitet

Beskrivning

Mikrosatellitdata för Lobaria pulmonaria, insamlade i Kuhmo i östra Finland.

För fullständig beskrivning, se:
Ronnås, C., Werth, S., Ovaskainen, O., Várkonyi, G., Scheidegger, C., & Snäll, T. (2017). Discovery of long-distance gamete dispersal in a lichen-forming ascomycete. New Phytologist, 216(1), 216-226. https://doi.org/10.1111/nph.14714
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Tidsperiod(er) som undersökts

1997–2010

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Kuhmo, östra Finland

Publikationer

Ronnås, C., Werth, S., Ovaskainen, O., Várkonyi, G., Scheidegger, C., & Snäll, T. (2017). Discovery of long-distance gamete dispersal in a lichen-forming ascomycete. New Phytologist, 216(1), 216-226. https://doi.org/10.1111/nph.14714

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mikrosatellitdata för lobaria pulmonaria (lunglav) Kuhmo, Finland

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Tord Snäll, Cecilia Ronnås. Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken (2019). <em>Mikrosatellitdata för lobaria pulmonaria (lunglav) Kuhmo, Finland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/vzyc-1a28">https://doi.org/10.5879/vzyc-1a28</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken orcid

Cecilia Ronnås - Sveriges lantbruksuniversitet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-06-01–2010-08-31

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-09-17