Partialtryck av koldioxid vid havsytan i Östersjön, 1998-2011

SND-ID: ECDS 0250

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Anna Rutgersson - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Anastase Alexandre Charantonis - Conservatoire des Arts et Métiers

Gaelle Parard - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Beskrivning

Uppskattningar av partialtryck för koldioxid vid havsytan med hjälp av fjärranalys i Östersjön 1998-2011.

Se engelska katalogsidan för detaljerad information: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0250

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1998 – 2011

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östersjön

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Parard, G., Charantonis, A. A., and Rutgerson, A.: Remote sensing the sea surface CO2 of the Baltic Sea using the SOMLO methodology, Biogeosciences, 12, 3369-3384, https://doi.org/10.5194/bg-12-3369-2015, 2015.

Wanninkhof, R., Park, G.-H., Takahashi, T., Sweeney, C., Feely, R., Nojiri, Y., Gruber, N., Doney, S. C., McKinley, G. A., Lenton, A., Le Quéré, C., Heinze, C., Schwinger, J., Graven, H., and Khatiwala, S.: Global ocean carbon uptake: magnitude, variability and trends, Biogeosciences, 10, 1983-2000, https://doi.org/10.5194/bg-10-1983-2013, 2013.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Partialtryck av koldioxid vid havsytan i Östersjön, 1998-2011

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Anna Rutgersson, Anastase Alexandre Charantonis, Gaelle Parard. Uppsala universitet (2019). Partialtryck av koldioxid vid havsytan i Östersjön, 1998-2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/s2jz-h350

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Anna Rutgersson - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Anastase Alexandre Charantonis - Conservatoire des Arts et Métiers

Gaelle Parard - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01-01–2011-12-31

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-09-17
Senast uppdaterad: 2019-12-17