Species distribution modelling data for 23 dead-wood inhabiting bryophytes

SND-ID: ECDS 0251

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare

Beskrivning

Antagna artförekomstdata för 23 bryofyter i trä i Sverige.

Se den engelska katalogsidan för utförligare information: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0251

Fullständig information om datasamling, källor och applikationer finns i:
Löbel, S., Mair, L., Lönnell, N., Schröder, B., & Snäll, T. (2018). Biological traits explain bryophyte species distributions and responses to forest fragmentation and climatic variation. Journal of Ecology, 106(4), 1700-1713. doi:10.1111/1365-2745.12930

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarig institution/enhet

Artdatabanken

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2015

Geografisk täckning
Publikationer

Löbel, S., Mair, L., Lönnell, N., Schröder, B., & Snäll, T. (2018). Biological traits explain bryophyte species distributions and responses to forest fragmentation and climatic variation. Journal of Ecology, 106(4), 1700-1713. doi:10.1111/1365-2745.12930

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Species distribution modelling data for 23 dead-wood inhabiting bryophytes

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Swantje Löbel. Sveriges lantbruksuniversitet (2019). Species distribution modelling data for 23 dead-wood inhabiting bryophytes. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/5qng-7m46

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-05-07