Species distribution modelling data for 23 dead-wood inhabiting bryophytes

SND-ID: ECDS 0251

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Beskrivning

Antagna artförekomstdata för 23 bryofyter i trä i Sverige.

Se den engelska katalogsidan för utförligare information: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0251

Fullständig information om datasamling, källor och applikationer finns i:
Löbel, S., Mair, L., Lönnell, N., Schröder, B., & Snäll, T. (2018). Biological traits explain bryophyte species distributions and responses to forest fragmentation and climatic variation. Journal of Ecology, 106(4), 1700-1713. doi:10.1111/1365-2745.12930

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2000–2015

Geografisk täckning
Publikationer

Löbel, S., Mair, L., Lönnell, N., Schröder, B., & Snäll, T. (2018). Biological traits explain bryophyte species distributions and responses to forest fragmentation and climatic variation. Journal of Ecology, 106(4), 1700-1713. doi:10.1111/1365-2745.12930

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Species distribution modelling data for 23 dead-wood inhabiting bryophytes

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Swantje Löbel. Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken (2019). <em>Species distribution modelling data for 23 dead-wood inhabiting bryophytes</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5879/5qng-7m46">https://doi.org/10.5879/5qng-7m46</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-05-07