Species distribution modelling data for 23 dead-wood inhabiting bryophytes

Den här databeskrivningen med tillhörande data är överförd från ECDS-portalen till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen. Här hittar du mer information om överföringen av data från ECDS till SND.

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Antagna artförekomstdata för 23 bryofyter i trä i Sverige.

Se den engelska katalogsidan för utförligare information: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0251

Fullständig information om datasamling, källor och applikationer finns i:
Löbel, S., Mair, L., Lönnell, N., Schröder, B., & Snäll, T. (2018). Biological traits explain bryophyte species distributions and responses to forest fragmentation and climatic variation. Journal of Ecology, 106(4), 1700-1713. doi:10.1111/1365-2745.12930

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: ECDS 0251

Beskrivning:

Antagna artförekomstdata för 23 bryofyter i trä i Sverige.

Se den engelska katalogsidan för utförligare information: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0251

Fullständig information om datasamling, källor och applikationer finns i:
Löbel, S., Mair, L., Lönnell, N., Schröder, B., & Snäll, T. (2018). Biological traits explain bryophyte species distributions and responses to forest fragmentation and climatic variation. Journal of Ecology, 106(4), 1700-1713. doi:10.1111/1365-2745.12930

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000 — 2015

Kontakt för frågor om data:

Swantje Löbel

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Löbel, S., Mair, L., Lönnell, N., Schröder, B., & Snäll, T. (2018). Biological traits explain bryophyte species distributions and responses to forest fragmentation and climatic variation. Journal of Ecology, 106(4), 1700-1713. doi:10.1111/1365-2745.12930

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Species distribution modelling data for 23 dead-wood inhabiting bryophytes

Citeringsförslag:

Swantje Löbel. Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken (2019). Species distribution modelling data for 23 dead-wood inhabiting bryophytes. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5879/5qng-7m46

Skapare/primärforskare:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2019-05-07